logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> กิจกรรมภูมิภาค
กิจกรรมภูมิภาค
ฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2561 (21 ม.ค. 2561)
ฝึกอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2561 (20 ม.ค. 2561)
ส.ป.ก.นครพนม จัดอบรมอาสาสมัคร ส.ป.ก. (19 ม.ค. 2561)
ส.ป.ก.สระแก้ว จัดฝึกอบรมโครงการสร้างและพัฒนาผู้แทนเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2561 (19 ม.ค. 2561)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรโดยใช้แนวคิด Unit School ครั้งที่ 2 (17 ม.ค. 2561)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรโดยใช้แนวคิด Unit School ครั้งที่ 1 (9 ม.ค. 2561)
ส.ป.ก.ตราดจัดอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้พืชสมุนไพรเบื้องต้น (5 ม.ค. 2561)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา จัดอบรมตามโครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2561 (27 ธ.ค. 2560)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย (25 ธ.ค. 2560)
ส.ป.ก. ตราด เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 1/2561 (25 ธ.ค. 2560)
ส.ป.ก. พังงา จัดประชุม คปจ. ครั้งที่ 3/2560 (22 ธ.ค. 2560)
ส.ป.ก.ตราด จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรการพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 (22 ธ.ค. 2560)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่เตรียมการต้อนรับ รมช.กระทรวงเกษตรฯ (21 ธ.ค. 2560)
นายรัตนะ สวามีชัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก. และผอ.สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน นายปราโมทย์ ยอดแก้ว เข้าเยี่ยม ส.ป.ก.ยโสธร (20 ธ.ค. 2560)
ส.ป.ก.ยโสธรเยี่ยมชมกิจกรรมและให้คำแนะนำ เกษตรกรศูนย์เรียนรู้การเพิ่มศักยภาพใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน บ้านคำผักกูด ตำบล อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร (15 ธ.ค. 2560)
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา (15 ธ.ค. 2560)
โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดฉะเชิงเทรา และโครงการ "จังหวัดฉะเชิงเทรา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองยาง หมู่ที่ 8 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต เขตปฏิรูปที่ดินฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา (14 ธ.ค. 2560)
ส.ป.ก.ตราดจัดอบรมหลักสูตรการจับจีบผ้าตกแต่งในงานพิธี (2 ธ.ค. 2560)
ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ ส.ป.ก.จังหวัดเชียงใหม่ (29 พ.ย. 2560)
ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ ส.ป.ก.จังหวัดเชียงราย (29 พ.ย. 2560)
ส.ป.ก.ตราดจัดอบรมหลักสูตรการจัดดอกไม้ขั้นพื้นฐาน (29 พ.ย. 2560)
โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดฉะเชิงเทรา และโครงการ "จังหวัดฉะเชิงเทรา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 (ฉะเชิงเทรา) หมู่ที่ 3 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ เขตปฏิรูปที่ดินฯ (24 พ.ย. 2560)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 (20 พ.ย. 2560)
ส.ป.ก.จังหวัดอุบลราชธานีจัดพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) (17 พ.ย. 2560)
ส.ป.ก.บุรีรัมย์ จัดงานลงแขกเกี่ยวข้าวแปลงสาธิตทดลอง ของกลุ่มข้าวอินทรีย์หนองโดน อ.ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ (15 พ.ย. 2560)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการแผนพัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการ Unit School ครั้งที่ 2 (15 พ.ย. 2560)
ส.ป.ก.นราธิวาส จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส (คปจ.นราธิวาส) ครั้งที่ 4/2560 (14 พ.ย. 2560)
นางสาวกรุณา นิยมไทย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (10 พ.ย. 2560)
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ส.ป.ก.นครพนมเป็นเจ้าภาพงาน สภากาแฟหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (7 พ.ย. 2560)
ส.ป.ก.ยะลาจัดพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (28 ก.ย. 2560)
ส.ป.ก.นราธิวาส จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส (คปจ.นราธิวาส) ครั้งที่ 3/2560 (12 ก.ย. 2560)
ผู้ตรวจราชการ เขต 11 ตรวจราชการ ส.ป.ก.นครพนม (25 ส.ค. 2560)
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง (ส.ป.ก.พัทลุง) จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง (คปจ.พัทลุง) ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมอิรวดี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (11 ส.ค. 2560)
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา เปิดตลาดพอใจ ตลาดปลอดภัย @ ส.ป.ก.แปดริ้ว (7 ส.ค. 2560)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 ก.ค.60 ณ ศาลากลางจังหวัดฯ (3 ส.ค. 2560)
ส.ป.ก.ยโสธร นำผู้นำเกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่ สัมมนา "การสืบทอดพระราชปณิธานด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี (31 ก.ค. 2560)
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 ก.ค.60 ณ ศาลากลางจังหวัดฯ (28 ก.ค. 2560)
ส.ป.ก.กาฬสินธุ์ ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร (27 ก.ค. 2560)
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และมอบเอกสารสิทธิในที่ดิน ณ เทศบาลตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว (27 ก.ค. 2560)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน/โครงการ และภารกิจตามนโยบายยุทธศาสตร์ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบที่ ๒ ณ ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา (24 ก.ค. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [45] 46 47 48 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์