logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าใช้งานเว็็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปี 2559 ภายในวันที่ 15 กันยายน 2559 หน้าแรกของเว็บไซต์ www.moac.go.th คลิกที่ป้ายประชาสัมพันธ์ (5 ส.ค. 2559)
การฝึกอบรมการใช้งานระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (GIN Conference) (3 ส.ค. 2559)
ส.ป.ก.ประชุมหารือส่งผู้แทนเข้าร่วมงาน Internationnal Symposium on land consolidation (2 ส.ค. 2559)
"บริการทันใจ" กบข. ได้พัฒนาบริการทันใจ (GPF Service) ผ่าน 2 บริการ GPF Web Service และ GPF Mobile Application gเพื่อให้สมาชิกได้รับข้อมูลข่าวสาร และบริการที่รวดเร็ว และสามารถใช้บริการต่างๆของ กบข. ได้สะดวกทุกที่ทุกเวลา (1 ส.ค. 2559)
รมว.กษ. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน ยึดคืนพื้นที่ ส.ป.ก. กาญจนบุรี ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ์ (29 ก.ค. 2559)
รมว.กษ.เปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ณ จังหวัดขอนแก่น (29 ก.ค. 2559)
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 69 รายการ (29 ก.ค. 2559)
บัญชีการบรรจุข้าราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 (27 ก.ค. 2559)
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 36 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด (27 ก.ค. 2559)
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ (27 ก.ค. 2559)
ส.ป.ก. จัดโครงการจิตอาสา ร่วมใจปลูกป่าชายเลน ณ อ่าวทุ่งโปรง จังหวัดชลบุรี (26 ก.ค. 2559)
ส.ป.ก. จัดการฝึกอบรมหลักสูตร การสำรวจรังวัดและทำแผนที่แปลงที่ดินเพื่อการบริหารจัดการในเขตปฎิรูปที่ดิน (25 ก.ค. 2559)
กิจกรรม Field Day อ.ภูเรือ (25 ก.ค. 2559)
สำนักจัดการปฏิรูปที่ดินตัดสินผลประกวดการออกแบบกล่องและซองใส่เอกสาร ๔-๐๖ ก. (21 ก.ค. 2559)
รมว. กษ.พร้อมเลขาฯ ส.ป.ก. Kick off ใช้ ม.44 ยึดคืนพื้นที่ ส.ป.ก. นครราชสีมาเป็นที่แรก (15 ก.ค. 2559)
รมว.กษ.ฉัตรชัย เปิดงานปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ฯ ตามแผนที่ Agri-Map (15 ก.ค. 2559)
ส.ป.ก. ร่วมใจจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (15 ก.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยกลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2559 ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน พร้อมทั้งเครื่องปัจจัยไทยธรรม แด่พระภิกษุสงฆ์ ณ ศาลาการเปรียญ วัดปรินายกวรวิหาร ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ โดยมี นายพงษ์พิเชษฐ เก้าเอี้ยน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา และร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
ประกาศจังหวัดอุทัยธานี (15 ก.ค. 2559)
เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะแลขนส่ง จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 3
ส.ป.ก.จัดสัมมนาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฏหมายปฏิรูปที่ดินกับนักกฎหมายทั่วประเทศ (12 ก.ค. 2559)
ส.ป.ก. จัดการฝึกอบรมสัมมนา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (11 ก.ค. 2559)
ส.ป.ก.จัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ"พอเพียงยั่งยืน ผืนดินพระราชทาน สืบสานศิลปาชีพ ดวงประทีปนำประชาไทย" (11 ก.ค. 2559)
บัญชีการบรรจุข้าราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 (11 ก.ค. 2559)
ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (8 ก.ค. 2559)
โครงการปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ
ขอความร่วมมือรณรงค์และประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน พร้อมเพย์ (Prompt pay) (7 ก.ค. 2559)
สำนักบริหารกองทุนจัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ (7 ก.ค. 2559)
แจ้งประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ (7 ก.ค. 2559)
พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ (6 ก.ค. 2559)
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านเป็นพนักงานราชการ (5 ก.ค. 2559)
พิธีปิดอบรมทักษะภาษาอังกฤษรองรับ AEC (1 ก.ค. 2559)
รองเลขาธิการ.ส.ป.ก.ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ส.ป.ก.อุบลราชธานี (1 ก.ค. 2559)
ส.ป.ก.ประชุมคณะทำงานกำหนดเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพฯ (30 มิ.ย. 2559)
ส.ป.ก.ประชุมขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร ส.ป.ก. (30 มิ.ย. 2559)
บัญชีการบรรจุข้าราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2559 (29 มิ.ย. 2559)
สำนักบริหารกองทุน ส.ป.ก. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การใช้ระบบโปรแกรมค่าเช่า ค่าเช่าซื้อ และสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (28 มิ.ย. 2559)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมตรวจเยี่ยมสหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดิน (28 มิ.ย. 2559)
ส.ป.ก.ร่วมงานแถลงข่าว (28 มิ.ย. 2559)
ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง ) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (28 มิ.ย. 2559)
โครงการ ซื้อข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินบริเวณอำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ของสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน
จังหวัดฉะเชิงเทราจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการด้านการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา (27 มิ.ย. 2559)
จังหวัดฉะเชิงเทราจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการด้านการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายสุวรรณ บูราพรนุสรณ์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 ทั้งนี้ มีนายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองการบริการส่วนจังหวัด นายพิษณุวัตร วรรธนะกุล นายอำเภอบางน้ำเปรี้ยว ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เกษตรกรจากอำเภอบางน้ำเปรี้ยว และพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมรับการถ่ายทอดความรู้ และการบริการการเกษตรในครั้งนี้ โอกาสนี้ประธานในพิธีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมกันมอบใบประกาศนียบัตรให้เกษตรผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59
การตรวจราชการฯ ณ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ (24 มิ.ย. 2559)
ประชุมคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเถลิงถวัลยราชสมบัติ (24 มิ.ย. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 [436] 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์