logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดลำพูน ปรับปรุงอาคารสำนักงานสนาม โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (20 ก.ย. 2559)
ประกาศจังหวัดลำพูน ปรับปรุงอาคารสำนักงานสนาม โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ประกาศจังหวัดลำพูน การสอบราคาปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน ส.ป.ก.ลำพูน (20 ก.ย. 2559)
ประกาศจังหวัดลำพูน การสอบราคาปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน ส.ป.ก.ลำพูน
ประกาศจังหวัดลำพูน การสอบราคางานก่อสร้างรั้วอาคาร ส.ป.ก.ลำพูน (20 ก.ย. 2559)
ประกาศจังหวัดลำพูน การสอบราคางานก่อสร้างรั้วอาคาร ส.ป.ก.ลำพูน
ประกาศสอบราคา จ้างงานบริการขุดลอกหนองอีปาด บ.เหล่าใหญ่ ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น (19 ก.ย. 2559)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (19 ก.ย. 2559)
ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำเกษตรกร (18 ก.ย. 2559)
ส.ป.ก. ร่วมงานเกษียณอายุราชการกระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ ปี ๒๕๕๙ (16 ก.ย. 2559)
เลขาธิการแถลงข่าวความคืบหน้า การใช้มาตรา 44 ในการยึดคืนพื้นที่ ส.ป.ก. (16 ก.ย. 2559)
ส.ป.ก. จัดสัมมนาการติดตามผลการดำเนินงานไตรมาส 4 และการจัดทำแผนปฏิบัติการของ ส.ป.ก. ปีงบประมาณ 2560 (16 ก.ย. 2559)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี (16 ก.ย. 2559)
ตารางแสดงวงเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย) ของ ส.ป.ก.นครนายก (16 ก.ย. 2559)
ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร 2 ชั้น ส.ป.ก.แพร่ (16 ก.ย. 2559)
ส.ป.ก.ประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการเพื่อศึกษาและวิเคราะห์การทำประโยชน์ในแปลงที่ดินของเกษตรกรรายย่อย (15 ก.ย. 2559)
ประกาศราคากลางเรื่องจัดจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือระบบสวนครัวน้ำหยด (15 ก.ย. 2559)
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์จัดที่ดินพระราชทานในเขตปฏิรูปที่ดิน และศูนย์ศักยภาพข้าวในเขตปฏิรูปที่ดิน (15 ก.ย. 2559)
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน (15 ก.ย. 2559)
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน (15 ก.ย. 2559)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (15 ก.ย. 2559)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยาพาหนะขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บสีขาว จำนวน 1 คัน (15 ก.ย. 2559)
แจ้งข่าวข้าราชการบำนาญถึงแก่กรรม รายนายพงษ์ประสาร อิศรภักดี ณ วัดมกุฎกษัตริยาราม (14 ก.ย. 2559)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาขุดสระสาธารณะหนองทำเล บ้านนกเหาะ หมู่ที่ 4 ตำบลดงครั่้งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ปริมาณงาน 100,000 ลบ.ม. (14 ก.ย. 2559)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้่ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (14 ก.ย. 2559)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี (12 ก.ย. 2559)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม (12 ก.ย. 2559)
ส่งร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาขุดสระน้ำคิบบุตซ์ บ้านโพนทัน หมู่ 5 ตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ปริมาณ 278,000 ลบ.ม. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 ก.ย. 2559)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอเคียนซา จำนวน 2 แห่ง (10 ก.ย. 2559)
ส.ป.ก. ประชุมหารือกรณีกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาเอกสารสิทธิพื้นที่ทับซ้อนเขตพื้นที่ป่าไม้ (9 ก.ย. 2559)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร (ส.ป.ก.มุกดาหาร) จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการคัดเลือกผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร (9 ก.ย. 2559)
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (9 ก.ย. 2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างขุดลอกห้วยทับทอง บ้านมิตรสัมพันธ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี (9 ก.ย. 2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างเหมาขุดลอกคลองมะเลาะ บ้านเขาสามยอด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี (9 ก.ย. 2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างเหมาปรับพื้นที่โค่นและสับต้นปาล์มน้ำมัน พื้นที่ 660 ไร่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี (9 ก.ย. 2559)
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องน้ำเกษตรกรสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร (9 ก.ย. 2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำเกษตรกรสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร (9 ก.ย. 2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (9 ก.ย. 2559)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างเหมาขุดสระสาธารณะหนองทำเล บ้านนกเหาะ หมู่ที่ 4 ต.ดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด (9 ก.ย. 2559)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคาจ้างขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะหนองแวง บ้านคูดินทราย หมู่ 6 ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภุมิ จ.ร้อยเอ็ด (9 ก.ย. 2559)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกหนองสโนก บ้านโพนผุ หมู่ 6 ตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด (9 ก.ย. 2559)
ตารางแสดงวงเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง และประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (9 ก.ย. 2559)
ตารางแสดงวงเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง และประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับพื้นที่โค่นและสับต้นปาล์ม พื้นที่ 660 ไร่ ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี (9 ก.ย. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 [434] 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์