logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ส.ป.ก. จัดแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่งสามัคคี ส.ป.ก. ประจำปี 2560 (7 มี.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย์เรียนรู้และทัศนียภาพ (ระยะที่ 2) ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 มี.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารฝึกอบรมชั้นเดียว ๓ หลัง ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (3 มี.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารฝึกอบรมแผนกช่างยนต์ ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3 มี.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สารคดีสั้น ผ่านสื่อโทรทัศน์ (2 มี.ค. 2560)
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขต ส.ป.ก. ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง (2 มี.ค. 2560)
การฝึกอบรมโครงการกระบวนการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ฯ และการรับรองมาตรฐานฯแบบกลุ่ม (2 มี.ค. 2560)
ราคากลางเพื่อจัดเตรียมสถนาที่จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 42 ปี (1 มี.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร 2 ชั้น ด้วยอิเล็กทรอนิส์ ( e-bidding) (1 มี.ค. 2560)
ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินโครงการกองทุนที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (28 ก.พ. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์คลองร่มไทร (ระยะที่ 2) ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 ก.พ. 2560)
กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.มุกดาหาร เร่งขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผลผลิตที่ 2 (27 ก.พ. 2560)
ส.ป.ก.มุกดาหาร ร่วมการดำเนินงานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 5 (27 ก.พ. 2560)
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (27 ก.พ. 2560)
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนภายในสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตกรรม ถนนราชดำเนินนอก (24 ก.พ. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนภายในสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตกรรม ถนนราชดำเนินนอก (24 ก.พ. 2560)
ส.ป.ก. ประชุมหารือความคืบหน้า การจัดงานในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๔๒ ปี (24 ก.พ. 2560)
ประกาศผู้ชนะสอบราคา (24 ก.พ. 2560)
การสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ (สสอ.รรท.) (22 ก.พ. 2560)
รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560 (22 ก.พ. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 ก.พ. 2560)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบท่อประปา และหอถังสูง ชุมชน ที่ ๑ จำนวน ๓ แห่ง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 ก.พ. 2560)
ส.ป.ก.นราธิวาส จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส (คปจ.นราธิวาส) ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 22 ก.พ.2560 (22 ก.พ. 2560)
ส.ป.ก.จัดอบรมการสำรวจออกแบบและการปูผังแบ่งแปลงเพื่อการบริหารจัดการที่ดินแปลงใหญ่ (20 ก.พ. 2560)
รมว.กษ. ลงพื้นที่ส.ป.ก.จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าจัดที่ดินชุมชนกว่า 6 พันไร่ (17 ก.พ. 2560)
ส.ป.ก. จัดโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (17 ก.พ. 2560)
ส.ป.ก. จัดการฝึกอบรมการเรียนรู้การสร้างเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว รุ่น ALRO ๑ (16 ก.พ. 2560)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุขำรุด (16 ก.พ. 2560)
ส.ป.ก.ประชุมหารือการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินภาคเหนือตอนล่าง (15 ก.พ. 2560)
ส.ป.ก. ประชุมแผนดำเนินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (15 ก.พ. 2560)
ขอเชิญร่วมการแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่งสามัคคี ส.ป.ก. ประจำปี 2560 (14 ก.พ. 2560)
ส.ป.ก.ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล น้อมอาลัยแด่รัชกาลที่ ๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (14 ก.พ. 2560)
ส.ป.ก. ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา (14 ก.พ. 2560)
หัวหน้าผู้ตรวจรักษาการผู้ตรวจเขต 11 เข้าตรวจราชการ ส.ป.ก.นครพนม (14 ก.พ. 2560)
ประกาศผู้ชนะสอบราคา (10 ก.พ. 2560)
ส.ป.ก. ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธีทำบุญฟังธรรมเทศนา เนื่องในโอกาสวันมาฆาบูชา (10 ก.พ. 2560)
แจ้งข่าวมาดาของปฏิรูปท่ีดินจังหวัดสกลนครถึงแก่กรรม (10 ก.พ. 2560)
ส.ป.ก.มุกดาหาร ร่วมทำบุญตักบาตรริมฝั่งแมjน้ำโขง เพื่ออนุรักษ์วิถีชุมชนริมฝั่งแม่น้ำโขงและส่งเสริมการท่องเที่ยว (10 ก.พ. 2560)
รมว.กษ. ลงพื้นที่สระแก้ว เร่งเดินหน้าจัดที่ดิน ตามนโยบาย คทช. ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับการทำเกษตร (9 ก.พ. 2560)
ส.ป.ก. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ Social Media เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการตลาดวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน” รุ่นที่ 2 (9 ก.พ. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 [421] 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์