logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> กิจกรรมภูมิภาค
กิจกรรมภูมิภาค
ส.ป.ก.ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2561 อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ (7 มิ.ย. 2561)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกิจกรรม “ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปีพ.ศ.2561” (7 มิ.ย. 2561)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการ ตามนโยบายสำคัญ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (6 มิ.ย. 2561)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการอบรม ซ่อม/เพิ่มเติม หลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ (6 มิ.ย. 2561)
ให้บริการสินเชื่อแก่เกษตรกร จำนวน 7 กลุ่ม 33 ราย วงเงิน 990,000 บาท (6 มิ.ย. 2561)
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2561 (6 มิ.ย. 2561)
ส.ป.ก.ปราจีนบุรี ร่วมกับจิตอาสาปลูกต้นไม้ "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561" (5 มิ.ย. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ พาเกษตรกรในโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ปีงบประมาณ 2561 เข้าร่วมรับปัจจัยทางการเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธฺภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) อำเภอบางสะพานน้อย (4 มิ.ย. 2561)
ส.ป.ก.น่าน มอบกล้าพันธุ์ต้นไผ่รวก 2,100 ต้น ในพื้นที่ป่าชุมชน (Sensitive Area) โครงการส่งเสริมวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน (3 มิ.ย. 2561)
โครงการรวมพลังขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนา อย่างยั่งยืน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (3 มิ.ย. 2561)
วนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา (1 มิ.ย. 2561)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอยุธยาเมืองประวัติศาสตร์ บ้านเรือนสะอาด หน้าบ้าน หน้ามอง ประจำปี 2561 (1 มิ.ย. 2561)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ (1 มิ.ย. 2561)
ส.ป.ก.บุรีรัมย์ ประชุมและลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีชาวบ้านนายทุนบุกรุกครอบครองพื้นที่สวนป่าโคกโจด (31 พ.ค. 2561)
ส.ป.ก.นครพนมจัดกิจกรรมเนื่องจากวันต้นไม้แห่งชาติ ปี2561 (31 พ.ค. 2561)
ส.ป.ก.สระแก้ว จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว (คปจ.สระแก้ว) ครั้งที่ 2/2561 (31 พ.ค. 2561)
การให้บริการสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร ปีงบประมาณ 2561 (30 พ.ค. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบถือครองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดิน ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (29 พ.ค. 2561)
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา ร่วมงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ (28 พ.ค. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมงานพระพุทธมงคลคีรีขันธ์ และสักการะศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2561 (26 พ.ค. 2561)
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 ส.ป.ก.อ่างทอง สอนโครงการ Unit School เรื่องการเขียนโครงการ วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 ส.ป.ก.อ่างทอง จัดกิจกรรม Unit school เรื่อง การเขียนขออนุมัติโครงการงานปฏิรูปที่ดิน และวิธีการพิจารณาเงินกู้และติดตามเงินกู้ยืมกองท (24 พ.ค. 2561)
เลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมคณะผู้ตรวจและที่ปรึกษาเข้าตรวจราชการ ส.ป.ก.นครพนม (23 พ.ค. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ได้ต้อนรับ พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ. รมน. ปข ซึ่งได้มาเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างฝายเก็บน้ำ ของสำนักงานการปฎิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (22 พ.ค. 2561)
งานโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารอ.ป.ท.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 7/2561 (22 พ.ค. 2561)
ส.ป.ก.ชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ จัดตั้งฐานเรียนรู้ การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ด้วยระบบสวนครัวน้ำหยด และนำเสนอนวัตกรรมระบบการตั้งเวลาให้น้ำแบบอัตโนมัติ รูปแบบหนึ่ง งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 (21 พ.ค. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมจัดกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2561 (18 พ.ค. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรม และออกบูธ ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ 2561 (16 พ.ค. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการสภากาแฟ พบปะหารือข้าราชการแบบไม่เป็นทางการ (16 พ.ค. 2561)
ส.ป.ก.นครพนม ร่วมงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิต(Field day) (11 พ.ค. 2561)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ตรวจราชการและติดตามงานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช (10 พ.ค. 2561)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ปี 2561 (10 พ.ค. 2561)
ส.ป.ก.นครพนม(ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม) ลงพื้นที่ อ.นาแก (10 พ.ค. 2561)
ส.ป.ก.ชัยนาท สอนโครงการ Unit School เรื่องการใช้ระบบข้อมูลกองทุนฯ เพื่อจัดทำบัญชีกองทุน (3 พ.ค. 2561)
ส.ป.ก. ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธี กองบิน5 เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับกองทัพอากาศ โอกาสครบรอบ 96 ปี (30 เม.ย. 2561)
ส.ป.ก. ประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้าร่วมออกบูธในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2561 (27 เม.ย. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมออกบูธโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (23 เม.ย. 2561)
ส.ป.ก.ตราดร่วมกับจังหวัดตราด จัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (19 เม.ย. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล การขอใช้พื้นที่เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการสร้างวัด (17 เม.ย. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงรณรงค์ 7 วันเทศกาลสงกรานต์ (17 เม.ย. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกิจกรรมตักบาตรเถลิงศกสงกรานต์สองแผ่นดิน (17 เม.ย. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์