logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ส.ป.ก.ประชุมหารือการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินภาคเหนือตอนล่าง (15 ก.พ. 2560)
ส.ป.ก. ประชุมแผนดำเนินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (15 ก.พ. 2560)
ขอเชิญร่วมการแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่งสามัคคี ส.ป.ก. ประจำปี 2560 (14 ก.พ. 2560)
ส.ป.ก.ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล น้อมอาลัยแด่รัชกาลที่ ๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (14 ก.พ. 2560)
ส.ป.ก. ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา (14 ก.พ. 2560)
หัวหน้าผู้ตรวจรักษาการผู้ตรวจเขต 11 เข้าตรวจราชการ ส.ป.ก.นครพนม (14 ก.พ. 2560)
ประกาศผู้ชนะสอบราคา (10 ก.พ. 2560)
ส.ป.ก. ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธีทำบุญฟังธรรมเทศนา เนื่องในโอกาสวันมาฆาบูชา (10 ก.พ. 2560)
แจ้งข่าวมาดาของปฏิรูปท่ีดินจังหวัดสกลนครถึงแก่กรรม (10 ก.พ. 2560)
ส.ป.ก.มุกดาหาร ร่วมทำบุญตักบาตรริมฝั่งแมjน้ำโขง เพื่ออนุรักษ์วิถีชุมชนริมฝั่งแม่น้ำโขงและส่งเสริมการท่องเที่ยว (10 ก.พ. 2560)
รมว.กษ. ลงพื้นที่สระแก้ว เร่งเดินหน้าจัดที่ดิน ตามนโยบาย คทช. ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับการทำเกษตร (9 ก.พ. 2560)
ส.ป.ก. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ Social Media เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการตลาดวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน” รุ่นที่ 2 (9 ก.พ. 2560)
รมว.กษ. ชี้แจง กรณี ความคืบหน้ากิจการกังหันลมผลิตไฟฟ้าในเขตปฏิรูปที่ดิน (8 ก.พ. 2560)
วารสาร กบข. ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (8 ก.พ. 2560)
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย์เรียนรู้และทัศนียภาพ (ระยะที่ ๒) ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 ก.พ. 2560)
ส.ป.ก. จัดประชุมคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (7 ก.พ. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 ก.พ. 2560)
ฝึกอบรมผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (6 ก.พ. 2560)
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารฝึกอบรมชั้นเดียว 3 หลัง ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (3 ก.พ. 2560)
ส.ป.ก. จัดแถลงข่าว เรื่อง กังหันผลิตไฟฟ้า (wind farm) (2 ก.พ. 2560)
ส.ป.ก. เยี่ยมศูนย์ต้นแบบนิคมเศรษฐกิจพอเพียง จ. ขอนแก่น (2 ก.พ. 2560)
ส.ป.ก.ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ ๗๔ ปี (2 ก.พ. 2560)
ส.ป.ก.ประชุมหารือโครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้และฝึกอรมเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน (1 ก.พ. 2560)
หลักสูตรและระเบียบการรับเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมศิลปาชีพ ณ ศุนย์ศิลปาชีพบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา (1 ก.พ. 2560)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 17 รายการ (1 ก.พ. 2560)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ตรวจความก้าวหน้า การพัฒนาพื้นที่ยึดคืน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (31 ม.ค. 2560)
ส.ป.ก.เฝ้ารับเสด็จและร่วมงานเทศกาลโคนมแห่งชาติประจำปี 2560 (31 ม.ค. 2560)
โครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2560 (31 ม.ค. 2560)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเป็นสักขีพยานในการจ่ายค่าเยียวยาให้แก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร (31 ม.ค. 2560)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 11 (31 ม.ค. 2560)
ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจติดตามพื้นที่ยึดคืน ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 36/2559 ณ พื้นที่จังหวัดชลบุรี (30 ม.ค. 2560)
แจ้งข่าวมารดาว่าท่ีร้อยตรีประเทือง ฉัตรอินตา ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดพะเยา (30 ม.ค. 2560)
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย์เรียนรู้และทัศนียภาพ (ระยะที่ 2) ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 ม.ค. 2560)
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย์เรียนรู้ และทัศนียภาพ (ระยะที่ 2) ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 ม.ค. 2560)
อบรมโครงการเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดูแลรักษาคุ้มครองป้องกันสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (30 ม.ค. 2560)
อบรมโครงการเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดูแลรักษาคุ้มครองป้องกันสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดที่ดิน ส.ป.ก. (นายเอนก ธำรงมาศ) เป็นวิทยากรบรรยาย งานในหน้าที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ให้กับผู้รับการฝึกอบรม "โครงการเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดูแลรักษาคุ้มครองป้องกันสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560" ในประเด็นการแก้ปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและการรุกล้ำที่ดินของรัฐโดยการกระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รุกล้ำ และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในความครอบครองของผู้ที่มิใช่เกษตรกร การแก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อน และแนวเขตพื้นที่ป่าที่ไม่ชัดเจน อันก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยโครงการดังกล่าวฯ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้จัดการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมการปกครอง ประกอบด้วย จ่าจังหวัด/ผู้ช่วยฯ, ป้องกันจังหวัด/ผู้ช่วยฯ/นิติกรประจำจังหวัด,ปลัดอำเภอ และกำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 4 (กลุ่มภาคเหนือ) โดยได้รับเกียรติจากท่านชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ให้การต้อนรับและประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้
พิธีปิดโครงการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร (27 ม.ค. 2560)
จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการสำหรับตัวอย่างดินและน้ำ (27 ม.ค. 2560)
ส.ป.ก.จัดประชุมแนวทางการพัฒนาพื้นที่ยึดคืนตามคำสั่ง คสช. ที่ ๓๖/๒๕๕๙ (27 ม.ค. 2560)
ส.ป.ก.ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมฝนหลวงและการบินเกษตร ครบรอบปีที่ ๔ (27 ม.ค. 2560)
ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการเพื่อศึกษาและวิเคราะห์การทำประโยชน์ในแปลงที่ดินของเกษตรกรรายย่อย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (26 ม.ค. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 [420] 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์