logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  



หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (19 มิ.ย. 2560)
ผู้ตรวจราชการกรม เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๔ (นายเสนอ ชูจันทร์) ณ จังหวัดกาญจนบุรี (18 มิ.ย. 2560)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. บรรยายและให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "การปฏิรูปที่ดิน" รุ่นที่ ๓๑ (18 มิ.ย. 2560)
ผู้ตรวจราชการกรม ตวรจติดตามงานพัฒนาเกษตรและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด (18 มิ.ย. 2560)
ผู้ตรวจราชการกรมร่วมสนทนาในรายการสถานีประชาชนทางสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS (18 มิ.ย. 2560)
ผู้ตรวจราชการกรม ติดตามงานพัฒนาการเกษตร และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม (18 มิ.ย. 2560)
เลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานพัฒนาพื้นที่แปลงใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์ (18 มิ.ย. 2560)
เลขาธิการ ส.ป.ก.และคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามพื้นที่ยึดคืน เนื้อที่ 655 ไร่ จังหวัดสระแก้ว (16 มิ.ย. 2560)
ส.ป.ก.มุกดาหาร ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 9/2560 (16 มิ.ย. 2560)
ราคากลางครุภัณฑ์การเกษตร 4 รายการ ส.ป.ก. เชียงราย (16 มิ.ย. 2560)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่พบปะและตรวจเยี่ยมเกษตรกรในโครงการ "5ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" จังหวัดพิษณุโลก (15 มิ.ย. 2560)
ราคากลางสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนภายในสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (14 มิ.ย. 2560)
สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนภายในสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนราชดำเนินนอก (14 มิ.ย. 2560)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด(สำนักกฎหมาย) (14 มิ.ย. 2560)
วารสาร กบข. ฉบับเดือนมิถุนายน 2560 (14 มิ.ย. 2560)
ส.ป.ก. จัดการฝึกอบรม “งานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน ๕ องค์ประกอบ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๐” (14 มิ.ย. 2560)
ส.ป.ก.ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีตักบาตรบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (14 มิ.ย. 2560)
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสีข้าวกล้อง ข้าวขาว จำนวน 1 เครื่อง (14 มิ.ย. 2560)
ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพและพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายวีรพันธุ์ ศรีบุญลือ อดีตรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (13 มิ.ย. 2560)
ส.ป.ก. จัดประชุมบรรยายสรุปนโยบายการพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเพื่อเกษตรกรรมร่วมกับคณะนักศึกษาจาก NIPSS ประเทศไนจีเรีย (13 มิ.ย. 2560)
กก 0401/5874 กรมการท่องเที่ยว เรื่อง รับโอนข้าราชการ (13 มิ.ย. 2560)
เลขาธิการส.ป.ก.และคณะ นำสื่อมวลชนลงพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (12 มิ.ย. 2560)
ส.ป.ก. ร่วมทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ กรมชลประทาน (12 มิ.ย. 2560)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมคณะลงพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี ติดตามความก้าวหน้างานพัฒนาพื้นที่ยึดคืน ตามคำสั่ง หน.คสช.ที่ ๓๖/๒๕๕๙ (12 มิ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง (9 มิ.ย. 2560)
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะความรู้ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น (9 มิ.ย. 2560)
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (9 มิ.ย. 2560)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร สังกัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม (9 มิ.ย. 2560)
ส.ป.ก. จัดประชุมทีมประชาสัมพันธ์พื้นที่ยึดคืน เรื่อง การนำพื้นที่ยึดคืนตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 36/2559 มาจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (8 มิ.ย. 2560)
ส.ป.ก.จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อพัฒนาพื้นที่รองรับการทำเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน จังหวัดพิษณุโลก (8 มิ.ย. 2560)
ส.ป.ก. ร่วมงานแถลงข่าวผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายเกษตรอินทรีย์ (8 มิ.ย. 2560)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นตรวจเยี่ยมและร่วมประชุมวางแผนการปฏิบัติงานขุดสระเก็บน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน (8 มิ.ย. 2560)
ผู้ตรวจราชการส.ป.ก. เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม การทำเกษตรอินทรีย์ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (7 มิ.ย. 2560)
ส.ป.ก.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของ ส.ป.ก. ปี 2561-2565 ครั้งที่ 2 (7 มิ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางจัดจ้างซ่อมแซมระบบส่งน้ำในศูนย์เครื่องจักรกล อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (7 มิ.ย. 2560)
ส.ป.ก. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ Social Media เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการตลาดวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน” รุ่นที่ 3 (6 มิ.ย. 2560)
ภรรยานายสมศักดิ์ โกสุขวัฒนะข้าราชการบำนาญอดีตปฏิรูปท่ีนจังหวัดจันทบุรีถึงแก่กรรม (6 มิ.ย. 2560)
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาตรวจติดตามงานพื้นที่จังหวัดอ่างทอง (6 มิ.ย. 2560)
รองเลขาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการ ๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง จ.สงขลา (5 มิ.ย. 2560)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ หรือทักษะเฉพาะ กำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สังกัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี (5 มิ.ย. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 [415] 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์