logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ก.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (29 ก.ย. 2560)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ก.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี (29 ก.ย. 2560)
ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2561 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด (29 ก.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (29 ก.ย. 2560)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ก.ย. 2560)
ประการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช้าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบงบประมาณ 2561 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ก.ย. 2560)
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ณ ส.ป.ก.ปราจีนบุรี จำนวน 8 อัตรา โดยเฉพาะเจาะจง (29 ก.ย. 2560)
ประกาศ "เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม" (28 ก.ย. 2560)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (28 ก.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างให้บริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก ส.ป.ก. ถนนประดิพัทธ์ และศูนย์เครื่องจักรกล จังหวัดปทุมธานี (28 ก.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 22 เครื่อง (28 ก.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ จำนวน 2 รูปแบบ (28 ก.ย. 2560)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (28 ก.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลขเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแบบจำลองภูมิประเทศสามมิติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 ก.ย. 2560)
ส.ป.ก. จัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทยพร้อมกันทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทยครบรอบ 100 ปี (28 ก.ย. 2560)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (28 ก.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.ย. 2560)
ประกาซจังหวัดชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการนักจัดการงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (28 ก.ย. 2560)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการนักจัดการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.ย. 2560)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร (28 ก.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร (28 ก.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จ้างเหมาบริการนักจัดการงานทั่วไป ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร (28 ก.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมสแกน ประจำสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม (28 ก.ย. 2560)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการนักวิชาการปฏิรูปที่ดิน งานสารบบที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (28 ก.ย. 2560)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการนักวิชาการปฏิรูปที่ดิน กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (28 ก.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ส.ป.ก.จันทบุรี (28 ก.ย. 2560)
ราคากลางงานจ้างรักษาความปลอดภัยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา (28 ก.ย. 2560)
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (28 ก.ย. 2560)
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (28 ก.ย. 2560)
ส.ป.ก.ยะลาจัดพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (28 ก.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.ย. 2560)
เอกสารประกวดราคาจ้างบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ด้วยวิธีe-bidding (27 ก.ย. 2560)
ประกวดราคาจ้างบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ด้วยวิธีe-bidding (27 ก.ย. 2560)
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) จ้างผลิตและเผยแพร่วารสารข่าวปฏิรูปที่ดินรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2561 (27 ก.ย. 2560)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (27 ก.ย. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 [404] 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์