logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 พ.ย. 2564)
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ............... การซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล (19 พ.ย. 2564)
ร่างประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิ (19 พ.ย. 2564)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการ การเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา และคณะ กิจกรรมการศึกษาดูงาน และติดตามการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการเกษตรและสหกรณ์ (19 พ.ย. 2564)
ส.ป.ก.บุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวหอมมะลิ 105 แปลงนาอินทรีย์ (19 พ.ย. 2564)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ กลุ่มงานช่างและแผนที่ กลุ่มกฏหมาย และกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ เข้าตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพการทำประโยชน์ในที่ดิน (19 พ.ย. 2564)
ันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 น.ส.พจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ กลุ่มงานช่างและแผนที่ กลุ่มกฏหมาย และกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ เข้าตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพการทำประโยชน์ในที่ดิน กรณี ขออนุญาตก่อสร้างอาคารโรงเรือนเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ณ เขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (ส.ป.ก.ปทุมธานี) จัดอบรมผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (19 พ.ย. 2564)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (18 พ.ย. 2564)
"ชาวทุ่งกุลายิ้มได้" รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ตรวจเยี่ยมแปลงต้นแบบวนเกษตรบ้านกระเบื้อง ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ (18 พ.ย. 2564)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ (18 พ.ย. 2564)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ตรวจเยี่ยม ส.ป.ก.สุรินทร์ พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน (18 พ.ย. 2564)
ส.ป.ก. ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อกก.คง.) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ (18 พ.ย. 2564)
เลขาธิการ ส.ป.ก. ให้โอวาทและมอบนโยบายเนื่องในโอกาสปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (18 พ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคารสำนักงาน โรงจอดรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 พ.ย. 2564)
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขุดสระเก็บน้ำแห่งที่ 2 ในเขตปฏิรูปที่ดิน โครงการป่าห้วยทังและป่าหนองน้ำแดง (ป่า ร.10)(A) หมู่ที่3 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 พ.ย. 2564)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ กลุ่มการเงินฯดำเนินการติดตาม เร่งรัด จัดเก็บหนี้ค่าเช่าซื้อ เงินกู้กองทุนฯกรณีรายหนี้ค้างชำระ (18 พ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 พ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 พ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 พ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 พ.ย. 2564)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าและหาแนวทางแก้ไขผลกระทบจากการขอใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน จ.บุรีรัมย์ (17 พ.ย. 2564)
ส.ป.ก.บุรีรัมย์ รับการตรวจเยี่ยมจากรองเลขาธิการ ส.ป.ก. (17 พ.ย. 2564)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ตรวจเยี่ยมโครงการแปลงใหญ่ผลไม้บ้านปลื้ม ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ (17 พ.ย. 2564)
ส.ป.ก.ถวายเงินผ้าพระกฐินพระราชทานเพิ่มเติม ณ มหรรณพารามวรวิหาร (17 พ.ย. 2564)
รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2564 (17 พ.ย. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมหารือเรื่องการดำเนินงานแก้ไขปัญหาที่ดินพระราชทานในเขตปฏิรูปที่ดิน “โครงการเทพราชโมเดล” (17 พ.ย. 2564)
น.ส.พจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธาน ด้านพื้นที่ตั้งโฉนดที่ดินฉบับแรก ของประเทศไทย (17 พ.ย. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมหารือเรื่องการดำเนินงานแก้ไขปัญหาที่ดินพระราชทานในเขตปฏิรูปที่ดิน “โครงการเทพราชโมเดล” (17 พ.ย. 2564)
ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (16 พ.ย. 2564)
เลขาธิการ ส.ป.ก. มอบ ส.ป.ก. 4-01 แก่เกษตรกร 114 ราย ณ อ.เขาพนม จ.กระบี่ (16 พ.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 พ.ย. 2564)
นางสุภา อินทปัชฌาย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 (16 พ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (16 พ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (16 พ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีขายทอดตลาด (16 พ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดงานประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 พ.ย. 2564)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนครประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (16 พ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร บ้านปลายห้วย หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 พ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร บ้านเนินพลวง หมู่ที่ 8 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 พ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร บ้านปลายห้วย หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 พ.ย. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์