logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (จ้างเหมาบุคคลภายนอก จำนวน 11 อัตรา) (6 ต.ค. 2560)
ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร) สปก.ตาก (6 ต.ค. 2560)
ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย) (6 ต.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในงานจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ส.ป.ก.ตาก (จ้างเหมาบุคคลภายนอก) (6 ต.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ส.ป.ก.ตาก (จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย) (6 ต.ค. 2560)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2561 (6 ต.ค. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ตามแบบ สขร.1 (6 ต.ค. 2560)
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (6 ต.ค. 2560)
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เอกสารแนบ (6 ต.ค. 2560)
ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (6 ต.ค. 2560)
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (6 ต.ค. 2560)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โดย ส.ป.ก. จังหวัดนครปฐม) (6 ต.ค. 2560)
เลขาธิการส.ป.ก.เป็นประธานการประชุมเตรียมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กร โดยใช้แนวคิด PMQA (5 ต.ค. 2560)
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (5 ต.ค. 2560)
ส.ป.ก.นราธิวาส ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ต.ค. 2560)
ประกาศ เรื่องเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (จ้างเหมารักษาความปลอดภัย) ณ ส.ป.ก.นราธิวาส (5 ต.ค. 2560)
ส.ป.ก.นราธิวาส ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารเก็บพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ต.ค. 2560)
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ค่าเช่าอาคารเก็บพัสดุ) ส.ป.ก.นราธิวาส (5 ต.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานขับรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงบประมาณ 2561 จำนวน 2 อัตรา ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู (5 ต.ค. 2560)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ส.ป.ก.สงขลา) (5 ต.ค. 2560)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (ส.ป.ก.สงขลา) (5 ต.ค. 2560)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ส.ป.ก.สงขลา) (5 ต.ค. 2560)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (5 ต.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ต.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการลููกจ้างประจำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ต.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ต.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง( ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานประจำสำนักงาน จำนวน 4 ราย สปก อุดรธานี (5 ต.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการบุคคลธรมดา พนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 2 ราย สปก อุดรธานี (5 ต.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานกลุ่่มงานช่างและแผนที่ จำนวน 3 ราย สปก อุดรธานี (5 ต.ค. 2560)
ส.ป.ก.ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และประชุมเตรียมงานรับรองและบริการประชาชนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ (4 ต.ค. 2560)
เลขาธิการ ส.ป.ก.ตรวจเยี่ยม ส.ป.ก.ถนนประดิพัทธ์และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ (4 ต.ค. 2560)
ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่วารสารข่าวปฏิรูปที่ดินรายเดือน พร้อมจัดส่ง ปีงบประมาณ 2561 (4 ต.ค. 2560)
ส.ป.ก.บึงกาฬ ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาภายนอกเพื่อปฏบัติงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 1 ราย (4 ต.ค. 2560)
ส.ป.ก.บึงกาฬ ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาภายนอกเพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงาน จำนวน 2 ราย (4 ต.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งปฏิบัติราชการและจัดเก็บเอกสาร ส.ป.ก.บึงกาฬ จำนวน 1 หลัง 3 คูหา (4 ต.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงืน การจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ณ ส.ป.ก.กระบี่ (4 ต.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุึคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ณ ส.ป.ก.กระบี่ (4 ต.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจงปีงบประมาณ 2561 จำนวน 3 อัตรา ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู (4 ต.ค. 2560)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการนักวิชาการปฏิรูปที่ดิน 3 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (4 ต.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการนักวิชาการปฏิรูปที่ดิน โครงการเกษตรอินทรีย์ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร (4 ต.ค. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 [400] 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์