logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> กิจกรรมภูมิภาค
กิจกรรมภูมิภาค
จัดประชุมบุคลากรกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน (30 ต.ค. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (29 ต.ค. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกันหว่านเมล็ดปอเทือง ในบริเวณพื้นที่โรงเรียน ตชด.ย่านซื่อ ในโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อเตรียมการร่วมกิจกรรมวันดินโลก (5 ธันวาคม) (29 ต.ค. 2561)
ส.ป.ก.สระแก้ว ร่วมงานโครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา ตามหลักการ “โคก หนอง นา โมเดล” (25 ต.ค. 2561)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา จัดงานโครงการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในเขตปฏิรูปที่ดิน (25 ต.ค. 2561)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (25 ต.ค. 2561)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (25 ต.ค. 2561)
ส.ป.ก. เพชรบุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (24 ต.ค. 2561)
ส.ป.ก.สระแก้ว ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายสักการะ รัชกาล 5 เนื่องในวันปิยะมหาราช (23 ต.ค. 2561)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (16 ต.ค. 2561)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (16 ต.ค. 2561)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ) ร่วมกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” (16 ต.ค. 2561)
นายปัญญา สุ้นกี้ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.พัทลุง ร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 (13 ต.ค. 2561)
นายดิเรก สันติราชัย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (13 ต.ค. 2561)
ส.ป.ก.สระแก้ว ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (13 ต.ค. 2561)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก.ตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล (12 ต.ค. 2561)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก.ตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล (12 ต.ค. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพและฟังเทศน์กัณฑ์ที่ 5 กัณฑ์ชูชก ในการจัดเทศน์การกุศล "จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมใจ เทศน์การกุศล เพื่อเยาวชนไทย" (10 ต.ค. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมงานแถลงข่าวเรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษจำหน่ายช่วงเทศกาลกินเจ (9 ต.ค. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าชมนิทรรศการ"สืบราชสันตติวงศ์วิพัฒน มหาวชิราลงกรณ" (9 ต.ค. 2561)
ส.ป.ก. ประจวบคีรีขันธ์ จัดทำโครงการอบรมก่อนมอบ ส.ป.ก.4-01 (1 ต.ค. 2561)
การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 3 นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธาน (25 ก.ย. 2561)
เลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมผู้ติดตามและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ คทช. ชลบุรี ติดตามความก้าวหน้างานพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการขุดสระเก็บน้ำ (25 ก.ย. 2561)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล จัดฝึกอบรมเกษตรกรและมอบหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ปีงบประมาณ 2561 (21 ก.ย. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ร่วมเป็นวิทยากรประจำกลุ่ม เรื่องการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ในการสัมมนา "รวมพลคนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" (19 ก.ย. 2561)
ส.ป.ก.ชัยนาทจัดฝึกอบรมก่อนมอบ ส.ป.ก. 4-01 (13 ก.ย. 2561)
ส.ป.ก.นครพนม จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด(คปจ.)ครั้งที่ 3/2561 (3 ก.ย. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ จัดอบรมโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน หลักสูตร "การพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน (28 ส.ค. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” (28 ส.ค. 2561)
จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร (คปจ.สกลนคร) ครั้งที่ 4/2561 (20 ส.ค. 2561)
จัดกิจกรรมปลูกป่าชุมชน (Sensitive Area) ภายใต้โครงการวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำงบประมาณปี 2561 (20 ส.ค. 2561)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมโครงการสภากาแฟ (17 ส.ค. 2561)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมถ่ายทำสารคดีชุดเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปและที่ดินพระราชทาน (17 ส.ค. 2561)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี (ส.ป.ก.ชลบุรี) เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ อ่างเก็บน้ำบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (9 ส.ค. 2561)
ถอดบทเรียน สรุปการดำเนินงาน ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาแปลงสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินอำเภอหนองใหญ่ (คทช.) จำกัด ณ แปลง No ๓๗๘ ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี (9 ส.ค. 2561)
ถอดบทเรียน สรุปการดำเนินงาน ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาแปลงสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินอำเภอบ่อทอง (คทช.) จำกัด ณ แปลง No ๔๖๘ ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี (9 ส.ค. 2561)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา จัดอบรมโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรม การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก ปีงบประมาณ 2561 (9 ส.ค. 2561)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ฯ (3 ส.ค. 2561)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร พร้อมปลูกต้นไม้ (3 ส.ค. 2561)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (2 ส.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 47 48 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์