logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ส.ป.ก.กระบี่ื ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการฝึกอบรมเกษตรกร จำนวน 4 หลักสููตร (14 ธ.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงหลังคาพร้อมฝ้าเพดานอาคารสำนักงานและอาคารเก็บเอกสาร ส.ป.ก.ชุมพร จำนวน ๑ แห่ง ตามแบบเลขที่ ๓๗๐๑๖๐๒-๐๑๐-๖๑ (14 ธ.ค. 2560)
ประกาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างขุดลอกสระน้ำบ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 ธ.ค. 2560)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระน้ำบ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 11 ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ธ.ค. 2560)
โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดฉะเชิงเทรา และโครงการ "จังหวัดฉะเชิงเทรา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองยาง หมู่ที่ 8 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต เขตปฏิรูปที่ดินฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา (14 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการคันหมายเลขทะเบียน นข 2559 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ธ.ค. 2560)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝาย ค.ส.ล. ห้วยหุบฟ้าลั้น บ้านย่านซื่อ หมู่ 12 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ (14 ธ.ค. 2560)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน พร้อมพนักงานขับรถยนต์จำนวน 2 คัน (14 ธ.ค. 2560)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ธ.ค. 2560)
ส.ป.ก.ประชุมผ่าน Video conference เรื่องการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (13 ธ.ค. 2560)
ส.ป.ก.ประชุมคณะทำงานในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (13 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็ค ซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน ฮข - 6709 กทม. (13 ธ.ค. 2560)
ส.ป.ก. สัมมนา การปรับปรุงระเบียบและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (13 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาโปรแกรมสำรวจรังวัดและทำแผนที่แปลงที่ดิน จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด๑ตัน ขับเคลื่อน๒ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E (13 ธ.ค. 2560)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ธ.ค. 2560)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุในการฝึกอบรม หลักสูตร ฮอร์โมนผลไม้ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ธ.ค. 2560)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุในการฝึกอบรม หลักสูตร ฮอร์โมนไข่ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ธ.ค. 2560)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุในการฝึกอบรม หลักสุตร ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ จำนวน 8 รายการ (13 ธ.ค. 2560)
ส.ป.ก.จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่ออุทิศส่วนกุศลเนื่องในวันครบรอบอสัญกรรมท่านจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ (12 ธ.ค. 2560)
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรางรับน้ำฝนโรงจอดรถ ลธก.และด้านหลังโรงจอดรถ รธก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ธ.ค. 2560)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระบ้านถ้ำสิงห์ ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 ธ.ค. 2560)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝาย บ้านโพนเดื่อ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่องพิมเลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ธ.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (12 ธ.ค. 2560)
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก บ้านดงมะตึ๋นใหม่ ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding (12 ธ.ค. 2560)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ธ.ค. 2560)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการด้านทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ธ.ค. 2560)
แจ้งข่าวนางนันทภัค คำเปี่ยม ข้าราชการบำนาญ สำนักบริหารกลางถึงแก่กรรม (8 ธ.ค. 2560)
เลขาธิการ ส.ป.ก. ปลุกจิตวิญญานข้าราชการสร้างหลักการทำงาน (8 ธ.ค. 2560)
ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร ส.ป.ก.นราธิวาส (8 ธ.ค. 2560)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายซอย สายหัวยแบ่ง เข้าแปลวเกษตรกรรม ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหว้ดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (8 ธ.ค. 2560)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกห้วยร้องนาคลึง ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (8 ธ.ค. 2560)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 6 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ธ.ค. 2560)
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (ระบบฟอกอากาศ) จำนวน 239 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 ธ.ค. 2560)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องประับอากาศแบบแยกส่วนชนดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30000 บีทียู จำนวน 239 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 ธ.ค. 2560)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. และคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการดำเนินการในพื้นที่ยึดคืนจังหวัดชุมพร (7 ธ.ค. 2560)
ส.ป.ก. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ความรู้ความเข้าใจระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และการบันทึกข้อมูลด้วยวิธีการ e-Market และ e-Bidding (7 ธ.ค. 2560)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 ธ.ค. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 [388] 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์