logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานระบบส่งน้ำและกระจายน้ำ พร้อมถังพักน้ำ บ้านคำโพนทอง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 ม.ค. 2561)
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (3 ม.ค. 2561)
สรุปมติ ครม. ที่เกี่ยวข้องกับ ส.ป.ก. ประจำปี พ.ศ.2560 (3 ม.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ิดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเดือนธันวาคม 2560 สำหรับรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ม.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตกรรม (3 ม.ค. 2561)
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (29 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดปลวกและหนู ร้านค้าสวัสดิการ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก (29 ธ.ค. 2560)
ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างทางน้ำเข้าและทางระบายน้ำสระเก็บน้ำ จุดที่ ๓ ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ธ.ค. 2560)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด (29 ธ.ค. 2560)
ประกาศ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิะีเฉพาะเจาะจง (28 ธ.ค. 2560)
ส.ป.ก.จัดงานทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๖๑ (28 ธ.ค. 2560)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก.ตรวจเยี่ยมพื้นที่จัดตั้งโครงการศูนย์เรียนรู้การปฏิรูปที่ดินแบบประชารัฐ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (28 ธ.ค. 2560)
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (28 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน ฮข - 6707 กทม. (28 ธ.ค. 2560)
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์และวัสดุคงทนถาวร ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 13 รายการ วัสดุคงทนถาวร จำนวน 2 รายการ (28 ธ.ค. 2560)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (27 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำประปา บริเวณด้านหลังอาคาร ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก (27 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อต้นไม้ดอกไม้ประดับ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ธ.ค. 2560)
ส.ป.ก. จัดอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรโดยใช้แนวคิด Unit School (27 ธ.ค. 2560)
ส.ป.ก. ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนหัวขบวนแปลงใหญ่ ในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี (27 ธ.ค. 2560)
แจ้งข่าวข้าราชการถึงแก่กรรม รายนายสาโรจน์ โกมารทัต ข้าราชการบำนาญ (27 ธ.ค. 2560)
สรุปนโยบายของนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (27 ธ.ค. 2560)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างขุดลอกสระบ้านถ้ำสิงห์ ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 ธ.ค. 2560)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา จัดอบรมตามโครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2561 (27 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ ยี่ห้อมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน ฌช - 1464 กทม. (26 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็ค ซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ ยี่ห้อมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน 5กอ - 7671 กทม. (26 ธ.ค. 2560)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประากศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกห้วยร้องนาคลึง ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26 ธ.ค. 2560)
ตารางการแสดงวงเงินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ณ ส.ป.ก.กระบี่ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ธ.ค. 2560)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายซอย สายห้วยแบ่ง เข้าแปลงเกษตรกรรม ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหลักเขตแปลงที่ดิน โดยวิธีเฉพาาะเจาะจง (26 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ณ ส.ป.ก.กระบี่ จำนวน 5 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการเกษตรอินทรีย์ฯ (26 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร (อาหารสัตว์) (26 ธ.ค. 2560)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ Flash Drive 32G จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ธ.ค. 2560)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย (25 ธ.ค. 2560)
ส.ป.ก. จัดอบรม หลักสูตร การพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน รุ่นที่ ๒ (25 ธ.ค. 2560)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างงานประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) (25 ธ.ค. 2560)
ประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝาย ค.ส.ล.ห้วยเขาหลัก บ้านหนองเสือ หมู่ 5 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 2) (25 ธ.ค. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 [387] 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์