logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กจ-7367 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ (ด้านพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน) (12 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการสอบราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการ (ศพก.เครือข่าย) จ.ปราจีนบุรี (12 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการด้านพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. (11 ม.ค. 2561)
สพท. จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “แนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปี ๒๕๖๑” (11 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างตรวจเช็ค ซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ ยี่ห้อเซฟโรเลต หมายเลขทะเบียน ศษ - 7791 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ม.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อทะเบียนรับ - ส่งหนังสือเล่มใหญ่ จำนวน 12 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ม.ค. 2561)
สวผ.ประชุมสัมมนาแนวทางการดำเนินงานแผนปฏิบัติการภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบตามงบประมาณและงานที่ได้รับมอบหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (10 ม.ค. 2561)
ส.ป.ก.ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๖ ครั้งที่๑/๒๕๖๐ (10 ม.ค. 2561)
ส.ป.ก. จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรโดยใช้แนวคิด Unit School (10 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนกระจกช่องแสงมุขกลาง ชั้น 2 (ห้องประชุมพินิต สุวรรณชฏะ) (10 ม.ค. 2561)
ร่างประกาศเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างฝาย ค.ส.ล.ห้วยหุบฟ้าลั่น บ้านย่านซื่อ หมู่ 12 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2) (10 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมเชื้อเพลิง จำนวน 3 คัน ระยะเวลา 2 วัน (ประจวบฯ-ชุมพร) (10 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข (10 ม.ค. 2561)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมายบุคลากร ส.ป.ก. (9 ม.ค. 2561)
เลขาธิการ ส.ป.ก. เปิดสัมมนาการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PubbIie Sector Management Quality Award: PMQA) (9 ม.ค. 2561)
ประกาศ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Fax โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอาราคาซื้อกล่องใส่เอกสารล้อเลื่อน จำนวน ๑๕ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ม.ค. 2561)
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ (ข้อเขียน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (9 ม.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝาย บ้านโพนเดื่อ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างฝาย ค.ส.ล. ห้วยเขาหลัก บ้านหนงเสือ ม.5 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบฯ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธี e-bidding ปีงบ 2561 (ครั้งที่ 2) (9 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายเหล็กซิงค์พร้อมเสา (9 ม.ค. 2561)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (9 ม.ค. 2561)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรโดยใช้แนวคิด Unit School ครั้งที่ 1 (9 ม.ค. 2561)
ส.ป.ก.ร่วมประชุมหารือในวาระงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ชุดที่๓ ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) (8 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 239 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (8 ม.ค. 2561)
เลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมด้วย รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เข้าขอพร พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ (8 ม.ค. 2561)
ส.ป.ก.ประชุมกำหนดแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (8 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (8 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัดสุก่อสร้าง (8 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร (8 ม.ค. 2561)
จังหวัดลพบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์และขนส่ง (8 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาคนงานรายวัน(สำรวจรังวัด)ภาคสนาม ประจำปีงบประมาณ 2561 (8 ม.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)ฯ (8 ม.ค. 2561)
ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (8 ม.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยโพน บ้านคำแวง หมู่ที่ 8 ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก (8 ม.ค. 2561)
ส.ป.ก.ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบผู้ขึ้นทะเบียนผู้ไร้ที่ดินทำกิน (5 ม.ค. 2561)
เลขาธิการ ส.ป.ก.ประชุมผ่านระบบวิดีโอทางไกลออนไลน์ (VDO Conference) เรื่อง การขอใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ตามคำสั่ง คสช. ที่ ๓๑/๒๕๖๐ (5 ม.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 [384] 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์