logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ส.ป.ก.จัดอบรมหลักสูตร"การเตรียมความพร้อมในการจัดทำผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ" (29 ม.ค. 2561)
แจ้งรายละเอียดงบประมาณการประชาสัมพันธ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ส่วนภูมิภาค) พร้อมไฟล์ต้นฉบับ ป้ายไวนิล,ป้ายโรลอัพ,สปอตเสียง (29 ม.ค. 2561)
ส.ป.ก.จังหวัดทั้ง 72 จังหวัด สามารถโหลดไฟล์ภาพต้นฉบับ ป้ายไวนิล ป้ายโรลอัพ โปสเตอร์ และสปอตเสียง(รถแห่) เพื่อดำเนินการต่อไป
ดาวน์โหลด 845 ครั้ง
จดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์ (29 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเงินกองทุน ส.ป.ก.กระบี่ (29 ม.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนายช่างสำรวจ สังกัด ส.ป.ก.นครศรีธรรมราช (29 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการสอบราคา สำหรับการจัดจ้างทำป้ายเหล็กซิงค์ โครงการ (ศพก.เครือข่าย) จ.ปราจีนบุรี (29 ม.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (29 ม.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปัจจัยการผลิตสนับสนุนโครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร (ศพก.เครือข่าย) ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 รายการ (29 ม.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (29 ม.ค. 2561)
ส.ป.ก.พัทลุง จัดฝึกอบรมนักเรียนตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ปีงบประมาณ 2561 (29 ม.ค. 2561)
ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะ รมช.กษ. (นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร) (26 ม.ค. 2561)
ส.ป.ก. เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561 (26 ม.ค. 2561)
ส.ป.ก.จัดอบรม "จริยธรรมพัฒนาคน พัฒนาองค์กร" (26 ม.ค. 2561)
ส.ป.ก.ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก.ครบรอบ ๔๓ ปี (26 ม.ค. 2561)
ส.ป.ก.พัทลุง จัดอบรมนักเรียนตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ปีงบประมาณ 2561 (26 ม.ค. 2561)
ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน/โครงการ ตามนโยบาย ส.ป.ก. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของ ส.ป.ก.นครนายก (25 ม.ค. 2561)
ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน/โครงการ ตามนโยบาย ส.ป.ก. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของ ส.ป.ก. ปทุมธานี (25 ม.ค. 2561)
ผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก. เป็นผู้แทนเลขาธิการส.ป.ก. ประชุมร่วมกับผู้ตรวจการแผ่นดิน เกี่ยวกับกรณีการติดตามผลการดำเนินการตรวจสอบผู้ถือครองที่ดินที่อยู่ในเขตป่าสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก (25 ม.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปัจจัยการผลิตสนับสนุนโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร (ศพก.เครือข่าย) ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 4 รายการ (25 ม.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปัจจัยการผลิตสนับสนุนโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร (ศพก.เครือข่าย) ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 รายการ (25 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรโครงการพัฒนาเกษตรกรภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (25 ม.ค. 2561)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 (24 ม.ค. 2561)
ส.ป.ก. ร่วมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จ.กาฬสินธุ์ (24 ม.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี (24 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการสอบราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ2 จ.ปราจีนบุรี (24 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการสอบราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ จ.ปราจีนบุรี (24 ม.ค. 2561)
ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน/โครงการ ตามนโยบาย ส.ป.ก. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของ ส.ป.ก. สุพรรณบุรี (23 ม.ค. 2561)
ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน/โครงการ ตามนโยบาย ส.ป.ก. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของ ส.ป.ก. กาญจนบุรี (23 ม.ค. 2561)
ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน/โครงการ ตามนโยบาย ส.ป.ก. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของ ส.ป.ก. นครปฐม (23 ม.ค. 2561)
เลขาธิการ ส.ป.ก. ตรวจติดตามการขับเคลื่อนงานการปฏิรูปที่ดินกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (23 ม.ค. 2561)
ส.ป.ก.อบรม เรื่อง"การพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมปฏิรูปที่ดินจังหวัดระดับอำนวยการต้น" (23 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง สปก อุดรธานี (23 ม.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซืื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ม.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ม.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (23 ม.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนธันวาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ม.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปัจจัยการผลิตสนับสนุนโครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร (ศพก.เครื่อข่าย) ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ม.ค. 2561)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวประจำส.ป.ก.กระบี่ (23 ม.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 [382] 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์