logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการทะเบียน นข 1333 ปข ส.ป.ก.ประจวบคีรขันธ์ (20 เม.ย. 2561)
ส.ป.ก.ตราดร่วมกับจังหวัดตราด จัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (19 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ใช้ในโครงการ (อพ.สธ.) ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ (19 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในโครงการขับเคลื่อนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ (19 เม.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 13,500 บาท (19 เม.ย. 2561)
ส.ป.ก. ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ (18 เม.ย. 2561)
ผู้ตรวจราชการกรมลงพื้นที่กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดที่ดินในพื้นที่กันคืนป่าไม้ (RF) ให้แก่สมาชิกสมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทยและเกษตรกรโครงการป่าสวนเมี่ยง ตำบลบ้างดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก (18 เม.ย. 2561)
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาภายนอกเพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงาน จำนวน 3 ราย (18 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานกองทุนฯ) (18 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (งานกองทุนฯ) ประจวบคีรีขันธ์ (18 เม.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 8,800 บาท (18 เม.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการเกษตร จำนวน 3 รายการ เพื่อสนับสนุน นายแดง ชุมศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 เม.ย. 2561)
ส.ป.ก. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๑ (17 เม.ย. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล การขอใช้พื้นที่เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการสร้างวัด (17 เม.ย. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงรณรงค์ 7 วันเทศกาลสงกรานต์ (17 เม.ย. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกิจกรรมตักบาตรเถลิงศกสงกรานต์สองแผ่นดิน (17 เม.ย. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการลานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-เมียนมา มหาสงกรานต์ นวัตวิถี สิงขร-มูด่อง เชื่อมโยงสองแผ่นดินประจำปี 61 (17 เม.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 เม.ย. 2561)
เลขาธิการ ส.ป.ก. ให้โอวาทเยาวชนเกษตรฯ ก่อนเดินทางไปฝึกงานประเทศญี่ปุ่น (11 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 เม.ย. 2561)
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างซ่อมแซมทำความสะอาดและทาสีภายนอกอาคารสุวรรณะชฎ ส.ป.ก. ถนนประดิพัทธ์ จำนวน 1 งาน (11 เม.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิตศูนย์การเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 เม.ย. 2561)
พิธีรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2561 (11 เม.ย. 2561)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา สืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทย ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ (11 เม.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานาการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ อายุไม่เกิน 1 เดือน เพื่อใช้สนับสนุนศูนย์ต้นแบบตามโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน (11 เม.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ์้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการด้านยานพาหนะสถานที่และสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 เม.ย. 2561)
ส.ป.ก. ทำบุญเลี้ยงพระ สรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรผู้บริหาร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (10 เม.ย. 2561)
การสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 (10 เม.ย. 2561)
งานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2561 (10 เม.ย. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกันรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทย ประจำปี พ.ศ.2561 (10 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ (10 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ ทะเบียน กข 6537 ประจวบคีรีขันธ์ (10 เม.ย. 2561)
กระทรวงเกษตรฯจัดพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ (9 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ยี่ห้อมาสด้า หมายเลขทะเบียน สฐ - 6170 กทม. (9 เม.ย. 2561)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ โรงแรมสุนีย์แกรน จ.อุบลราชธานี (9 เม.ย. 2561)
เลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมคณะตรวจเยี่ยม ส.ป.ก. ปทุมธานี และศูนย์เครื่องจักรกล จ.ปทุมธานี (9 เม.ย. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (9 เม.ย. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 [372] 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์