logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ส.ป.ก. ทำบุญเลี้ยงพระ สรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรผู้บริหาร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (10 เม.ย. 2561)
การสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 (10 เม.ย. 2561)
งานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2561 (10 เม.ย. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกันรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทย ประจำปี พ.ศ.2561 (10 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ (10 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ ทะเบียน กข 6537 ประจวบคีรีขันธ์ (10 เม.ย. 2561)
กระทรวงเกษตรฯจัดพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ (9 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ยี่ห้อมาสด้า หมายเลขทะเบียน สฐ - 6170 กทม. (9 เม.ย. 2561)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ โรงแรมสุนีย์แกรน จ.อุบลราชธานี (9 เม.ย. 2561)
เลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมคณะตรวจเยี่ยม ส.ป.ก. ปทุมธานี และศูนย์เครื่องจักรกล จ.ปทุมธานี (9 เม.ย. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (9 เม.ย. 2561)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมงานวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (9 เม.ย. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ฯ และร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ (9 เม.ย. 2561)
ส.ป.ก.นครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ (9 เม.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 เม.ย. 2561)
เลขาธิการ ส.ป.ก.พร้อมด้วยรองเลขาธิการฯ เข้าพบรองนายกรัฐมนตรีเพื่อรดน้ำขอพรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ (5 เม.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 เม.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารพาณิชย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ (4 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการด้านพัฒนาระบบงานคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 เม.ย. 2561)
กำหนดเลขที่หนังสือ"กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปยป.กษ.)" (4 เม.ย. 2561)
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชมสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นการเลือกตั้ง (4 เม.ย. 2561)
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อโครงการศึกษาจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเพื่อการตรวจรับรอง มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร (4 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 เม.ย. 2561)
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมและลงพื้นที่ ร่วมกับ ส.ป.ก.และท้องถิ่นร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ราษฎรยื่นหนังสือร้องเรียนขอออกเอกสารสิทธิในที่ดินทำกินในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร (4 เม.ย. 2561)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดที่ดินป่าฝั่งซ้ายห้วยตองแวดซึ่งเกษตรกรไม่เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินและ การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยฝั่งแดง พร้อมรับฟังรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ส.ป.ก.อุบลราชธานี (4 เม.ย. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร โครงการหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ปีงบประมาณ 2561 (4 เม.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุสิ้นเปลือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 เม.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุสิ้นเปลือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 เม.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็ค ซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ ยี่ห้อมาสด้า หมายเลขทะเบียน สฐ - 6170 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 เม.ย. 2561)
ส.ป.ก.ประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ (3 เม.ย. 2561)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานตามแผนงานงบประมาณ ปี 2561 ณ ส.ป.ก.ยโสธร (3 เม.ย. 2561)
ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS (3 เม.ย. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมจัดทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (3 เม.ย. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมงานวันข้าราชการพลเรือนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2561 (3 เม.ย. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการ "ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไร้ถ้งขยะ" (3 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรสนับสนุนเกษตรกรศูนย์ต้นแบบฯ (3 เม.ย. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 [371] 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์