logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราขการ ส.ป.ก.สระบุรี (27 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราขการ ส.ป.ก.สระบุรี (27 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป ส.ป.ก.สระบุรี (27 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ส.ป.ก.สระบุรี (27 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราขการ ส.ป.ก.สระบุรี (27 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนชุดไมล์และสายวัดน้ำมันเครื่อง ฯงฯ (27 เม.ย. 2561)
ราคากลาง งานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด (27 เม.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (27 เม.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารสำนักงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddingX (27 เม.ย. 2561)
ราคากลางงานปรับปรุงอาคารสำนักงาน ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เงื่อนไขพิเศษ และแบบปรับปรุงอาคารสำนักงาน ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด (27 เม.ย. 2561)
ราคากลาง และเงื่อนไขพิเศษ ของ งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด (27 เม.ย. 2561)
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ สปก อุดรธานี (27 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็ค ซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ ยี่ห้อฟอร์ด หมายเลขทะเบียน 7 กฐ - 2836 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนฟิล์มรถยนต์ราชการคันหมายเลขทะเบียน ฌช 1466 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 เม.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP จำนวน 15 กล่อง (26 เม.ย. 2561)
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 43 รายการ (25 เม.ย. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (25 เม.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการให้หรือรับสินบน (25 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (Hard Disk) จำนวน 1 รายการ (24 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (24 เม.ย. 2561)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน วัน เวลา สถานที่ และระเบียบการสอบ (24 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมมอเตอร์พัดลมแอร์พร้อมเติมน้ำยาแอร์รถยนต์ราชการคันหมายเลขทะเบียน ฮฉ 3765 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 เม.ย. 2561)
แจ้ง ปฏิรูปที่ดิน 72 จังหวัด การเป็นสมาชิกและใช้กลุ่ม Line ส.ป.ก. Offical (24 เม.ย. 2561)
แจ้ง ผอ.สำนัก/กอง/ศูนย์ เรื่อง การเป็นสมาชิกและใช้กลุ่ม Line ส.ป.ก. Offical (24 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ด (24 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ (24 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการปริ้นโปสเตอร์ ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ (24 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างสแกนไวรัสพร้อมทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ (24 เม.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (24 เม.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 เม.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทางการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 เม.ย. 2561)
เลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดที่ดินทำกินตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัดกาญจนบุรี (23 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างล้างแผงแอร์พร้อมเติมน้ำยาแอร์รถยนต์ราชการคันหมายเลขทะเบียน ฌช1466 โดยวิธีเฉพาะจงจง (23 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลแบบธงญี่ปุ่น ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ (23 เม.ย. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมออกบูธโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (23 เม.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ทำความสะอาดอาคารสำนักงานฯ (23 เม.ย. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (23 เม.ย. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 [369] 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์