logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ส.ป.ก. ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อกก.คง.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ (29 มิ.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (29 มิ.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการคันหมายเลขทะเบียน กค 9453 อจ (29 มิ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระยะเวลาการจ้าง 3 เดือน (29 มิ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มิ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ คันหมายเลขทะเบียน กค 4326 ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มิ.ย. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบำรุงรักษารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ Mitsubishi รุ่น Triton 2019 หมายเลขทะเบียน 1 ขช 7256 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มิ.ย. 2564)
นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ นิคมเศรษฐกิจพอเพียงวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา (28 มิ.ย. 2564)
สำนักบริหารกลาง ประกาศเจตนารมณ์สำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ในการต่อต้านการทุจริต (28 มิ.ย. 2564)
ส.ป.ก. ประชุมชี้แจงข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งให้เป็นระดับสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ สำหรับผู้ที่อยู่ในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (28 มิ.ย. 2564)
ส.ป.ก.จัดการฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร "การยกระดับความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ และแนวทางขับเคลื่อนพื้นที่ คทช.ในเขตปฏิรูปที่ดิน" (28 มิ.ย. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมช.กษ.) และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (28 มิ.ย. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (28 มิ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มิ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มิ.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์และป้ายประชาสัมพันธ์ (28 มิ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์และวัสดุคงทนถาวรที่เสื่อมสภาพและชำรุด (28 มิ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ ทะเบียน นข 1333 ปข หมายเลขครุภัณฑ์ ส.ป.ก. 2310-004-0001-50/0084 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มิ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มิ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มิ.ย. 2564)
ร้อยเอกธรรมนัส ลุยมอบที่ดิน ส.ป.ก. พร้อมเดินหน้าแก้ปัญหาที่ทำกิน (26 มิ.ย. 2564)
ส.ป.ก. จัดรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ (25 มิ.ย. 2564)
รมช.ธรรมนัส มอบ ส.ป.ก. ๔-๐๑ เกษตรกรแปดริ้ว พร้อมรุดรับฟังปัญหา เร่งพัฒนาสอดรับ EEC (25 มิ.ย. 2564)
ประกาศรายซื้อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น ประเมินครั้งที่ 2(สัมภาษณ์์) ตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ (25 มิ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน แห่งที่ 1 บ้านรางเฆ่ หมูที่ 4 ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25 มิ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน แห่งที่ 2 บ้านหนองปากชัฏ หมูที่ 6 ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์์ (e-bidding) (25 มิ.ย. 2564)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานซ่อมแซมฝาย ค.ส.ล.ห้วยสระขาว บ้านสระขาว หมู่ที่ 16 นิคมเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร จำนวน 1 แห่ง (25 มิ.ย. 2564)
ประกาศราคากลางการจัดซื้อพันธุ์ไม้ ส.ป.ก.บึงกาฬ (25 มิ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จัดซื้อกล้าไม้) (25 มิ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร(พันธุ์ไม้)ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25 มิ.ย. 2564)
ประกาศรายซื้อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น ประเมินครั้งที่ 2(สัมภาษณ์์) ตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ (25 มิ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน กง 9201 นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มิ.ย. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออะไหล่รถฟาร์มแทรกเตอร์ (ล้อยาง) ANGLO-THAI ATS120 ส.ป.ก.3805-008-0001-52/0003 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 มิ.ย. 2564)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมรับ รมช.กษ. ตรวจราชการ จ.ฉะเชิงเทรา (24 มิ.ย. 2564)
ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (24 มิ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างสำรวจ สังกัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ (24 มิ.ย. 2564)
ส.ป.ก.ตรัง จัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอวังวิเศษ (24 มิ.ย. 2564)
ส.ป.ก.มหาสารคาม ออกให้บริการ ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ครั้งที่ 3/2564 (24 มิ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างสำรวจ สังกัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ (24 มิ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการเพื่อสแกนข้อมูลสารบบที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 มิ.ย. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์