logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก. ร่วมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบที่ ๒ (เขตตรวจราชการที่ ๑๖ จังหวัดพะเยา) ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา (26 มิ.ย. 2561)
สจก. - สบก. ร่วมลงพื้นที่กับคณะผู้ตรวจกระทรวงเพื่อติดตามความคืบหน้าการยึดคืนพื้นที่ ส.ป.ก.ที่มีการครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ตาม ม.๔๔ โดยคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ ๓๖/๒๕๕๙ ในแปลงหมายเลข No. 83 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร (26 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง (26 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง (26 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักจัดการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 16 รายการ (26 มิ.ย. 2561)
ร่วมปลูกต้นไม้มงคล “ต้นรวงผึ้ง” ต้นไม้ประจำพระองค์ รัชกาลที่ ๑๐ (26 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้นนวัตกรรมการเกษตรในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (25 มิ.ย. 2561)
ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ปี ๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (25 มิ.ย. 2561)
สจก.เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการกฎหมายการบริหารจัดการที่ดิน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (25 มิ.ย. 2561)
ส.ป.ก.จัดกิจกรรมอบรมในโครงการส่งเสริมความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก.ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ (25 มิ.ย. 2561)
ประกาศชนะเสนอราคาโครงการจัดซื้อกล่องเก็บแผ่น CD/DVD จำนวน 12 กล่อง (25 มิ.ย. 2561)
ประกาศชนะเสนอราคาโครงการจัดจ้างตรวจเช็คระยะตามกำหนด รถยนต์หมายเลขทะเบียน 2กค 1035 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มิ.ย. 2561)
ประกาศชนะเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุปรับสภาพน้ำในสระน้ำ ส.ป.ก. ประดิพัทธ์ จำนวน 1 งาน (วัสดุที่จัดซื้อ 5 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มิ.ย. 2561)
ประกาศชนะเสนอราคาโครงการจ้างซ่อมแซมผนังห้องปฏิบัติงานกลุ่มแผนที่ บริเวณชั้น 2 อาคารเรือนไม้ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มิ.ย. 2561)
ประกาศชนะเสนอราคาโครงการจัดซื้อข้อมูลดาวเทียม Pleiades บันทึกข้อมูลปี 2561 พื้นที่รวม 1,221 ตารางกิโลเมตร ในรูปแบบออร์โธและเป็นดิจิตอลไฟล์ พื้นหลักฐาน Indian 1975 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มิ.ย. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ หมู่ 9 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (25 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร (25 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 (25 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (25 มิ.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมเบาะนั่งรถยนต์ราชการ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มิ.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อสนับสนุนเกษตรกรภายใต้โครงการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มิ.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพันธุ์ไม้ เพื่อสนับสนุนเกษตรกรภายใต้โครงการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดิจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถังเก็บน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๓๐ ลบ.ม. จำนวน ๑๐ ถัง เพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องสแกน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มิ.ย. 2561)
ส.ป.ก.ประชุมคณะทำงานตรวจสอบผลการดำเนินงานตามโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้เกษตรกรสภาประชาชน ๔ ภาค ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก.ถนนราชดำเนินนอก (22 มิ.ย. 2561)
สายการบิน ไทย ไลอ้อน แอร์ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ สำหรับข้าราชการพนักงาน รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานองค์กรอิสระของภาครัฐฯ (22 มิ.ย. 2561)
จัดโครงการฝึกอบรมก่อนมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ใน เขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) (22 มิ.ย. 2561)
ร่วมออกหน่วยในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (22 มิ.ย. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (โครงการจงัหวดัเคลื่อนที่) (22 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ (22 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอจัดจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มิ.ย. 2561)
ส.ป.ก.มุกดาหาร จัดฝึกอบรมโครงการสร้างฝายชะลอน้ำและจัดหาแหล่งน้ำชุมชน (22 มิ.ย. 2561)
สจก.ร่วมกับที่ปรึกษา รมช.กษ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจสมาชิกสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินโคกสูง จำกัด ตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (21 มิ.ย. 2561)
สจก.ร่วมกับที่ปรึกษา รมช.ประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) และเครือข่ายบ้านมั่นคงชนบท จากจังหวัดอุทัยธานี ชลบุรี นครราชสีมา สระแก้วเพื่อหาแนวทางการพัฒนาพื้นที่ฯ (21 มิ.ย. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 [358] 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์