logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศชนะเสนอราคาโครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์และหัวหมึกพิมพ์ (Imaging Drum) จำนวน 1 งาน (หมึกพิมพ์ฯ ที่จัดซื้อ 38 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ค. 2561)
นางสาวกรุณา นิยมไทย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (13 ก.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการคันหมายเลขทะเบียน นข 2195 พล (13 ก.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการคันหมายเลขทะเบียน ฮว 9734 กทม (13 ก.ค. 2561)
การประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกเกษตรกรให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 (13 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ (12 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมเครื่องตัดหญ้าแบบเดินตาม จำนวน 2 เครื่อง รวม 7 รายการ (12 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่อง Printer จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 14 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ก.ค. 2561)
ส.ป.ก. ประชุมคณะคณะทำงานตรวจสอบผลการดำเนินงานตามโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรสภาประชาชน ๔ ภาค ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ (12 ก.ค. 2561)
ส.ป.ก. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานที่ดินพระราชทาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (12 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะราคาเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบโทรศัพท์ตอบ-รับอัตโนมัติ (๑๗๖๔) (12 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ส.ป.ก.สระบุรี (12 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ส.ป.ก.สระบุรี (12 ก.ค. 2561)
เมื่อวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2561 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี (ส.ป.ก.ชลบุรี) นางจงลักษณ์ ธนานุรักษ์วงศ์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ นำเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาล ตามแนวทางศาสตร์พระราชา ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง (12 ก.ค. 2561)
รองเลขาธิการฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชาวบ้าน อ.หนองใหญ่ และประชุมหารือในการดำเนินการปฏิรูปที่ดิน พื้นที่ยึดคืนตามคำสั่ง คสช.ที่ ๓๖/๒๕๕๙ แปลง No ๓๗๘ ต.เขาซก อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี (12 ก.ค. 2561)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบ "ต้นรวงผึ้ง” ให้แก่ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโครงการเกษตรร่วมใจปลูกพรรณไม้ประจำพระองค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (11 ก.ค. 2561)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ศึกษาดูงานและติดตามการปฏิบัติงานด้านการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จ.ชลบุรี (11 ก.ค. 2561)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ศึกษาดูงานและติดตามการปฏิบัติงานด้านการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จ.จันทบุรี (11 ก.ค. 2561)
สปอตเสียง Agri-map (แผนประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2561 ส่วนภูมิภาค) (11 ก.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 681 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก. ในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมประชุมเพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบที่ ๒ ณ ห้องประชุมผาเสวย ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (11 ก.ค. 2561)
ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน โครงการ และภารกิจตามนโยบายยุทธศาสตร์ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบที่ ๒ ของ ส.ป.ก.กาฬสินธ์ (11 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.ค. 2561)
ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน โครงการ และภารกิจตามนโยบายยุทธศาสตร์ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบที่ ๒ ของ ส.ป.ก.ขอนแก่น (11 ก.ค. 2561)
ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน โครงการ และภารกิจตามนโยบายยุทธศาสตร์ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบที่ ๒ ของ ส.ป.ก.ชลบุรี (11 ก.ค. 2561)
ผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก. ในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรีร่วมประชุมเพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบที่ ๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ จังหวัดชลบุรี (11 ก.ค. 2561)
ส.ป.ก.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการสระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์บ้านไร่ใน (11 ก.ค. 2561)
ส.ป.ก.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการขุดสระเก็บน้ำชุมชน บ้านกม.12 (11 ก.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ส.ป.ก.สระบุรี (11 ก.ค. 2561)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี (ส.ป.ก.ชลบุรี) ได้รับมอบปัจจัยการผลิตจากกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อนำไปมอบให้เกษตรกรโครงการ 5 ประสาน สืบสานทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 78 ราย (11 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ (10 ก.ค. 2561)
ร่วมตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2561 (มีรางวัลผู้โชคดีจากผู้ตอบแบบสำรวจออนไลน์) ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.etda.or.th/iup/ (10 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถังเก็บน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๓๐ ลบ.ม. จำนวน ๑๐ ถัง เพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- (10 ก.ค. 2561)
ส.ป.ก. ประชุมเตรียมการจัดทำสารคดีงานตามนโยบายหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (9 ก.ค. 2561)
ส.ป.ก. จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รุ่นที่ ๑ (9 ก.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 [353] 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์