logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้การต้อนรับ นางเสาวลักษณ์ บูราพรนุสรณ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (25 ก.ค. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมงานและจัดหน่วยให้บริการประชาชนโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร (25 ก.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องสำรองไฟ (UPS) จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนประตูห้องปฏิบัติงาน จำนวน 2 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการทะเบียน กค 6800 ปข (25 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการทะเบียน กข 6537 ปข (25 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพันธุ์ไม้ กิจกรรมส่งเสริมระบบเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินฯ (25 ก.ค. 2561)
สพท.ร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันเข้าพรรษาและกิจกรรมสานสัมพันธ์ส.ป.ก.ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ (25 ก.ค. 2561)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามงาน ส.ป.ก.ร้อยเอ็ดและกาฬสินธุ์ (24 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่หม้อน้ำและระบบซ่อมบำรุงถยนต์ราชการ คันหมายเลขทะเบียน ฮฉ 3765 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.ค. 2561)
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออนไลน์ (ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2561) (24 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.ค. 2561)
สัญญาจ้างเลขที่ ๖๐/๒๕๖๑ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ จ้างเหมางานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์หรือรายงานประจำปี ส.ป.ก.สระบุรี (24 ก.ค. 2561)
สัญญาจ้างเลขที่ ๖๓/๒๕๖๑ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ บริการด้านประชาสัมพันธ์ ส.ป.ก.สระบุรี (24 ก.ค. 2561)
สัญญาจ้างเลขที่ ๐๕๙/๒๕๖๑ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ จ้างเหมารถตู้โดยสารแบบเช่าเหมา ส.ป.ก.สระบุรี (24 ก.ค. 2561)
สัญญาจ้างเลขที่ ๐๕๘/๒๕๖๑ วันที่๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ จ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ส.ป.ก.สระบุรี (24 ก.ค. 2561)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา มอบเอกสารสิทธิโฉนดที่ดิน ส.ป.ก. ให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (24 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการจัดเวทีชุมชนฯ (24 ก.ค. 2561)
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา (23 ก.ค. 2561)
เลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมคณะรัฐมนตรีสัญจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ครม.สัญจรอิสาน) (23 ก.ค. 2561)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก.ตรวจเยี่ยม ส.ป.ก.มหาสารคามและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรโคกผักกูด-โป่งแดง ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม (23 ก.ค. 2561)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรบ้านดงกล้วย จำกัดและเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน พื้นที่ยึดคืนตามโครงการจัดที่ดินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ (23 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารเผยแพร่ จำนวน 20 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารเผยแพร่ จำนวน 20 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ (23 ก.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์สำหรับงานพิมพ์ จำนวน 5 กล่อง เพื่อรองรับการให้บริการประชาชน ณ ศูนย์บริการประชาชน (23 ก.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพันธุ์ลูกไก่พื้นเมือง เพื่อสนับสนุนเกษตรกรภายใต้โครงการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ 6199 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทาสีภายในห้องปฏิบัติงาน จำนวน 2 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ค. 2561)
เข้าประชุมร่วมกับนายมีศักดิ์ ภักดีคง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เขตตรวจราชการที่ 7 แ ละ 8) เพื่อรายงานความก้าวหน้าของโครงการ“ จัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล” (23 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ส.ป.ก.สระบุรี (23 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเครื่อง ส.ป.ก.สระบุรี (23 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายชื่อสำนักงาน ส.ป.ก.สระบุรี (23 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ทะเบียน กฉ ๒๔๖๓ ส.ป.ก.สระบุรี (23 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ส.ป.ก.สระบุรี (23 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปัจจัยการผลิตภายใต้โครงการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ี่ีฯ (23 ก.ค. 2561)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมผู้ปลูกข้าวบ้านหนองยาง ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม (22 ก.ค. 2561)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การออกแบบการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาภายใต้โครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา ลุ่มน้ำยม ณ เทศบาลตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา (22 ก.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 [351] 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์