logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

สำนักบริหารกองทุน ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานและฟื้นฟูอาชีพลูกหนี้ของกองทุน กับกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน (1 ส.ค. 2561)
แจ้งข่าวบิดาลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม (1 ส.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำหมุดหลักเขตแปลงที่ดิน ส.ป.ก. จำนวน 5,000 หลัก (1 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์ ส.ป.ก.สระบุรี (1 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์ ส.ป.ก.สระบุรี (1 ส.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด โดย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเดือน ก.ค. 61 รถยนต์ทะเบียน นข 1889 รอ (1 ส.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเดือน ก.ค. 61 สำหรับรถจักรยานยนต์และเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ส.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด โดยประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดซ์้อน้ำมัน เดือน ก.ค. 61 สำหรับรถยนตหมายเลขทะเบียน กค 9041 รอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ส.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมัน เดือน ก.ค. 61 สำหรับรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กง 1360 รอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ส.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเดือน ก.ค. 61 สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 4255 รอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ส.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน กง 1360 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ส.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน กค 9041 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ส.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำดื่ม เดือน ก.ค. 61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ส.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 1889 รอ เดือน ก.ค. 61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ส.ค. 2561)
รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง การเช่าสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 (1 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนรางเดินสายไฟเข้าตู้ควบคุมไฟฟ้า ของศูนย์เครื่องจักรกล จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 จำนวน 100 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ก.ค. 2561)
สำนักบริหารกองทุนประชุมคณะทำงานด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management Team) ครั้งที่ 2/2561 (31 ก.ค. 2561)
ส.ป.ก. จัด big cleaning เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร (31 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (31 ก.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 11,220.00 บาท (31 ก.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 87,300.00 บาท (31 ก.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร IDEA MAX A4 70 แกรม จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ก.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ก.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด (31 ก.ค. 2561)
ส.ป.ก. เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา (29 ก.ค. 2561)
ส.ป.ก. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายสัตย์ปฏิญาณตน เนื่องวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง (29 ก.ค. 2561)
เลขาธิการส.ป.ก.ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ (29 ก.ค. 2561)
ส.ป.ก. ลงพื้นที่ติดตามการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จ.กาฬสินธุ์ (26 ก.ค. 2561)
ส.ป.ก. จัดพิธีแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 (26 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานตู้ติดผนัง (ตู้ไม้บานเลือนวางเอกสาร) ห้อง 105 อาคาร ส.ป.ก.ถนนราชดำเนินนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ค. 2561)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม (ส.ป.ก.) และปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบที่ ๒ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (26 ก.ค. 2561)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม (ส.ป.ก.) ร่วมประชุมการตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 6 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (26 ก.ค. 2561)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม(ส.ป.ก.) ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้นที่ยึดคืนตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 36/2559 ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (26 ก.ค. 2561)
ส.ป.ก. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ ทำเนียบรัฐบาล (26 ก.ค. 2561)
ส.ป.ก. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน (26 ก.ค. 2561)
ส.ป.ก. จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รุ่นที่ ๒ (26 ก.ค. 2561)
ส.ป.ก. ประชุมสัมมนา เรื่อง การปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดิน การติดตามงานจัดที่ดิน และการตรวจสอบการถือครองที่ดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ภาคเหนือ) (26 ก.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 [349] 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์