logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ก.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ก.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนหน้าต่างก้องปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 19,500 บาท (7 ก.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทัั้งสิิ้น 9,900 บาท (7 ก.ย. 2561)
ใบสั่งซื้อเลขที่ ๘๒/๒๕๖๑ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ เครื่องใช้สำนักงานอเนกประสงค์ ส.ป.ก.สระบุรี (7 ก.ย. 2561)
ใบสั่งซื้อเลขที่ ๘๑/๒๕๖๑ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ หมึกพิมพ์ ส.ป.ก.สระบุรี (7 ก.ย. 2561)
สัญญาจ้างเลขที่ ๘๐/๒๕๖๑ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ บำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ ส.ป.ก.สระบุรี (7 ก.ย. 2561)
ใบสั่งซื้อเลขที่ ๗๙/๒๕๖๑ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เครื่องใช้สำนักงานอเนกประสงค์ ส.ป.ก.สระบุรี (7 ก.ย. 2561)
ใบสั่งซื้อเลขที่ ๗๘/๒๕๖๑ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เครื่องใช้สำนักงานอเนกประสงค์ ส.ป.ก.สระบุรี (7 ก.ย. 2561)
สัญญาจ้างเลขที่ ๐๖๘/๒๕๖๑ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จ้างเหมารถโดยสารแบบเช่าเหมา ส.ป.ก.สระบุรี (7 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ส.ป.ก.สระบุรี (7 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ส.ป.ก.สระบุรี (7 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำดื่ม ส.ป.ก.สระบุรี (7 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน นข ๒๖๙๗ สระบุรี ส.ป.ก.สระบุรี (7 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ส.ป.ก.สระบุรี (7 ก.ย. 2561)
ขอให้เผยแพร่สติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ที่ดินส.ป.ก.ห้ามซื้อห้ามขายและขอให้ศึกษาเอกสารแม่โจ้โพลล์ (6 ก.ย. 2561)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานของ ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา (6 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ก.ย. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (6 ก.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อสนับสนุนเกษตรกรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ฯ รายการถังพลาสติกพร้อมฝาปิด ขนาด 120 ลิตร จำนวน 20 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ฯ รายการกากน้ำตาล จำนวน 25 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ฯ จำนวน 2 รายการ คือ สับปะรดสุก และ ขี้ไก่แกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ก.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ brother รุ่น Hl-2140 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ก.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำตรายาง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ก.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำโครงสร้างนิทรรศการงานวันลองกอง ในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 43 ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ก.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประดับตกแต่งนิทรรศการงานวันลองกอง ในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 43 ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและจ้างเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ก.ย. 2561)
ส.ป.ก. เปิดโครงการ “จอบสามัคคี ฟื้นวิถีกสิกรรม ลุ่มน้ำยม” จ.พิษณุโลก (5 ก.ย. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างให้บริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ส.ป.ก.ถนนราชดำเนินนอก ส.ป.ก.ถนนประดิพัทธ์ และศูนย์เครื่องจักรกล จังหวัดปทุมธานี (5 ก.ย. 2561)
ส.ป.ก. ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดโครงการสัมมนา “รวมพลคนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (5 ก.ย. 2561)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (5 ก.ย. 2561)
วารสาร กบข. ฉบับเดือนสิงหาคม 2561 (5 ก.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ กฉ 6199 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ก.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซืั้อแบตเตอรี่ รถยนต์ กฉ 4502 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ก.ย. 2561)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิรูปที่ดิน รุ่นที่ ๓๔ (5 ก.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหมุดหลักเขตแปลงที่ดินตามแบบมาตรฐาน ส.ป.ก.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 45,000 บาท (5 ก.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง จัดซื้อวัสดุภายใต้โครงการเกษตรแบบแปลงใหญ่่ (5 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ขนาด A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบสายและไร้สาย ของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด (5 ก.ย. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 [340] 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์