logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ส.ป.ก. จัดโครงการสัมมนา"รวมพลฅนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" (18 ก.ย. 2561)
การเตรียมความพร้อมก่อนการจัดทำ Big Data ของ ส.ป.ก. (18 ก.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ยกเลิกประกาศซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (18 ก.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (18 ก.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหุ้มเบาะรถยนต์ราชการ ส.ป.ก. หมายเลขทะเบียน กค-1531 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 5,500 บาท (18 ก.ย. 2561)
จังหวัดอุตรดิตถ์ ประกาศราคากลางจัดซื้อคุรภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (18 ก.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (18 ก.ย. 2561)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก.และคณะลงพื้นที่ติดตามคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่พบปะประชาชนในวาระติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จังหวัดเลย (17 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 22 เครื่อง (17 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบขวดครอบ จำนวน 1 ชุด (17 ก.ย. 2561)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ ศทส. (17 ก.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ส.ป.ก.สระบุรี (17 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน ๒๔๖๓ สระบุรี ส.ป.ก.สระบุรี (17 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (17 ก.ย. 2561)
ส.ป.ก. ร่วมงานเกษียณอายุราชการกระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ ปี ๒๕๖๑ (16 ก.ย. 2561)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ในวาระติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ (16 ก.ย. 2561)
ส.ป.ก.จัดโครงการ จอบสามัคคี ฟื้นวิถีกสิกรรมลุ่มน้ำยม พัฒนาเกษตรกรเมืองแพร่ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา ลุ่มน้ำยม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (15 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างทำคู่มือการให้บริการด้านการจัดที่ดิน จำนวน 1,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการบล็อคแพ็คข้าว จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ คือ เครื่องกวนพริกแกงและเครื่องซีลสุญญากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ก.ย. 2561)
รองเลขาธิการส.ป.ก. ตรวจเยี่ยมส.ป.ก.อุตรดิตถ์ (14 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างพิมพ์พร้อมออกแบบรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหุ้มเบาะรถยนต์ราชการ ส.ป.ก. หมายเลขทะเบียน กข-7380 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 5,500 บาท (14 ก.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำเหล็กดัดครอบหน้าต่างบานเลื่อนอาคารพัสดุ จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทโปรแกรมแอนตี้ไวรัส จำนวน 10 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ชั้น ๓) โครงการก่อสร้างถนนในชุมชน ชุมชนที่ ๔ จำนวน ๑๒ สาย ระยะทาง ๖.๘๖๐ กม. ในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 2561)
ส.ป.ก.ร่วมงานเปิดศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านพะกอยวา ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก (13 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 5 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูห้องทำงาน รธก. (ห้อง201) อาคาร ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก (13 ก.ย. 2561)
ส.ป.ก.ชัยนาทจัดฝึกอบรมก่อนมอบ ส.ป.ก. 4-01 (13 ก.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ รวมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน ระหว่างวันที่ 27 - 29 กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ รวมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน ระหว่างวันที่ 21 - 24 กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ รวมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน ระหว่างวันที่ 15 - 20 กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย. 2561)
ใบสั่งซื้อเลขที่ ๐๘๓/๒๕๖๑ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ ซื้อหมึกพิมพ์ ส.ป.ก.สระบุรี (13 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ส.ป.ก.สระบุรี (13 ก.ย. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 [339] 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์