logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 2561)
ส.ป.ก.ร่วมงานเปิดศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านพะกอยวา ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก (13 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 5 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูห้องทำงาน รธก. (ห้อง201) อาคาร ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก (13 ก.ย. 2561)
ส.ป.ก.ชัยนาทจัดฝึกอบรมก่อนมอบ ส.ป.ก. 4-01 (13 ก.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ รวมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน ระหว่างวันที่ 27 - 29 กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ รวมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน ระหว่างวันที่ 21 - 24 กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ รวมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน ระหว่างวันที่ 15 - 20 กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย. 2561)
ใบสั่งซื้อเลขที่ ๐๘๓/๒๕๖๑ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ ซื้อหมึกพิมพ์ ส.ป.ก.สระบุรี (13 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ส.ป.ก.สระบุรี (13 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ส.ป.ก.สระบุรี (13 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์ ส.ป.ก.สระบุรี (13 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ส.ป.ก.สระบุรี (13 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไม้ชื่อศูนย์ ส.ป.ก.สระบุรี (13 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ส.ป.ก.สระบุรี (13 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ส.ป.ก.สระบุรี (13 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ส.ป.ก.สระบุรี (13 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ส.ป.ก.สระบุรี (13 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์ ส.ป.ก.สระบุรี (13 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ส.ป.ก.สระบุรี (13 ก.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ (13 ก.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ (13 ก.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กค 8064 กระบี่ รายการตรวจเช็คระบบช่วงล่างมีเสียงดัง,เช็คระบบเบรก และตรวจเช็คซ่อมเปลี่ยนขายึดบันไดซ้ายขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กค 8064 กระบี่ รายการซ่อมสีฝากระโปรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ฯ จำนวน 2 รายการ คือ ขี้ไก่แกลบ และ มูลวัวแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย. 2561)
ที่ปรึกษา รมช.กษ. มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินและเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาสู่ความยั่งยืน"จอบสามัคคี ฟื้นวิถีกสิกรรมลุ่มน้ำยม"จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (12 ก.ย. 2561)
ที่ปรึกษา รมช.กษ.มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินและเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาสู่ความยั่งยืน"จอบสามัคคี ฟื้นวิถีกสิกรรมลุ่มน้ำยม"จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (12 ก.ย. 2561)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นำทีมแถลงผลการดำเนินงานในโครงการสัมมนา ผลการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (วันที่ ๒) ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี (12 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน ฮข-6709 กทม. (12 ก.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 14,640.00 บาท (12 ก.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 7,500 บาท (12 ก.ย. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์(e-bidding) (11 ก.ย. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้ื้อเครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS จำนวน 10 ชุด (11 ก.ย. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้ื้อกล้องสำรวจรังวัดแบบประมวลผลรวม จำนวน 10 ชุด (11 ก.ย. 2561)
ส.ป.ก.เข้าร่วมประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตรไทย – ออสเตรเลีย ครั้งที่ 18 ณ เมืองเมลเบิร์น เครือรัฐออสเตรเลีย (11 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.ย. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 [338] 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์