logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ส.ป.ก. จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (24 ก.ย. 2561)
เลขาธิการ ส.ป.ก.เป็นประธานในพิธีเทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดปรินายก วรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ (24 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ BATTERY สำหรักล้องถ่ายรูป จำนวน 2 ก้อน (24 ก.ย. 2561)
เลขาธิการ ส.ป.ก.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ส.ป.ก.ระยองและ ส.ป.ก.จันทบุรี (24 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างปรับปรุงห้องเก็บเอกสารโดยทำเคาน์เตอร์พร้อมจ้างทำกระจกบานเลื่อนประจำกลุ่มกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 2 กจ 2968 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร สำหรับสนับสนุนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ัอวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ (24 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปัจจัยการผลิต ภายใต้โครงการพัฒนาผืนดินพระราชทานเพื่อเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.ย. 2561)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักสงฆ์สวนป่าโพธิ์ธรรม และ ส.ป.ก.พังงา (22 ก.ย. 2561)
ผู้ตรวจราชการกรม และคณะได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ ๒ ณ ส.ป.ก.หนองบัวลำภู (22 ก.ย. 2561)
ผู้ตรวจราชการกรม และคณะได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ ๒ ณ ส.ป.ก.เลย (22 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก ส.ป.ก. ถนนประดิพัทธ์ และศูนย์เครื่องจักรกล จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ก.ย. 2561)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก.ตรวจเยี่ยม ส.ป.ก.ภูเก็ต (21 ก.ย. 2561)
ส.ป.ก.ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมประมง ครบรอบ ๙๒ ปี (21 ก.ย. 2561)
ไฟล์บรรยาย โครงการสัมมนา เรื่อง ผลการดำเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (21 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์/ปุ๋ย จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 2 รายการ คือ เครื่่องสีข้าวกล้อง และ เครื่องหยอดข้าว พ่วงแทรกเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเทปสายไฟวัดระยะ จำนวน 2 เส้น ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ก.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเทปวัดระยะเพื่อใช้ปฏิบัติงานสำรวจรังวัดแปลงที่ดิน โดยวิธีเฉพราะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 16,050.00 บาท (21 ก.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 6,500 บาทถ้วน (21 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ กท4441 (21 ก.ย. 2561)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล จัดฝึกอบรมเกษตรกรและมอบหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ปีงบประมาณ 2561 (21 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ก.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกประจำปีงบประมาณ 2562 ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (21 ก.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกประจำปีงบประมาณ 2562 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (21 ก.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกประจำปีงบประมาณ 2562 ตำแหน่ง พนักรักษาความปลอดภัย (21 ก.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกประจำปีงบประมาณ 2562 ตำแหน่ง คนงานรายเดือน (21 ก.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกประจำปีงบประมาณ 2562 ตำแหน่ง พนักทำความสะอาด (21 ก.ย. 2561)
ส.ป.ก.ประกาศเกียรติคุณบุคคลต้นแบบผู้ปฏิบัติงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (20 ก.ย. 2561)
ส.ป.ก.ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่๔/๒๕๖๑ (20 ก.ย. 2561)
ผู้ตรวจราชการกรม และคณะได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ ๒ ณ ส.ป.ก.ชัยภูมิ (20 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนกระจกประตูหน้าต่าง อาคาร ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก (20 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทาสีรั้วสำนักงานเฉพาะด้านหน้า (20 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (20 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (20 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 6,269 บาท (20 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2,000 บาท (20 ก.ย. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 [337] 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์