logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ คันหมายเลข กม ๒๙๒๓ สระบุรี ส.ป.ก.สระบุรี (11 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ส.ป.ก.สระบุรี (11 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข 2559 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 23 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ต.ค. 2561)
ผู้บริหาร ส.ป.ก.ร่วมประชุมหน่วยงานในกำกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร) (10 ต.ค. 2561)
ส.ป.ก.รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยคนจน ณ องค์การสหประชาชาติ (UN) (10 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำดื่มเพื่อการบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มเพื่อบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ต.ค. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพและฟังเทศน์กัณฑ์ที่ 5 กัณฑ์ชูชก ในการจัดเทศน์การกุศล "จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมใจ เทศน์การกุศล เพื่อเยาวชนไทย" (10 ต.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานสารบบที่ดิน จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ต.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกลุ่มงานช่างและแผนที่ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ต.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ต.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ต.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาด จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ต.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกลุ่มงานช่างและแผนที่ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ต.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมาย จำนวน 3 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจัดทำป้ายทำเนียบผู้บริหาร ส.ป.ก. (10 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานด้านกลุ่มติดตามและประเมินผล จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานด้านกลุ่มวิจัยและพัฒนาพื้นที่ี่ปฏิรูปที่ดิน จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ต.ค. 2561)
ส.ป.ก.ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี มกอช. ในโอกาสครบรอบวันสถาปนา ๑๖ ปี มกอช. (9 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ต.ค. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมงานแถลงข่าวเรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษจำหน่ายช่วงเทศกาลกินเจ (9 ต.ค. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าชมนิทรรศการ"สืบราชสันตติวงศ์วิพัฒน มหาวชิราลงกรณ" (9 ต.ค. 2561)
ส.ป.ก.ร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ๕ ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ณ ห้องประชุม ๑๓๕ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก (8 ต.ค. 2561)
ส.ป.ก.ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาดำเนินงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (8 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ และหนังสือพิมพ์ประจำห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ 2562 (8 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน รายสัปดาห์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (8 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริโภค ประจำปีงบขประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ต.ค. 2561)
เลขาธิการ ส.ป.ก. ประชุมมอบนโยบายและรับฟังการนำเสนอภารกิจของกองการเจ้าหน้าที่,กลุ่มพัฒนาระบบบริหารและกลุ่มตรวจสอบภายใน (8 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ส.ป.ก.สระบุรี (8 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลูกจ้างประจำสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ส.ป.ก.สระบุรี (8 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ส.ป.ก.สระบุรี (8 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลูกจ้างประจำสำนักงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ส.ป.ก.สระบุรี (8 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานให้ทางราชการ ประจำปีงบประมาน พ.ศ.๒๕๖๒ ส.ป.ก.สระบุรี (8 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลูกจ้างประจำสำนักงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ส.ป.ก.สระบุรี (8 ต.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (8 ต.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2562 (8 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ต.ค. 2561)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร) มอบแนวนโยบายขับเคลื่อนการปฏิบัติงานและขับเคลื่อนการดำเนินงานของ ส.ป.ก.แก่เลขาธิการ ส.ป.ก.และคณะ (5 ต.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 [331] 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์