logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ต.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งนักวิชาการเงืนเเละบัญชี จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ต.ค. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง (17 ต.ค. 2561)
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรู้ พื้นที่ชุมชนที่ 8 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี วงเงินงบประมาณ 785,000 บาท
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง (17 ต.ค. 2561)
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรู้ พื้นที่ชุมชนที่ 3 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี วงเงินงบประมาณ 785,000 บาท
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง (17 ต.ค. 2561)
โครงการจ้างก่อสร้างอาคารห้องน้ำสาธารณะ พื้นที่ชุมชน 6 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี วงเงินงบประมาณ 623,000 บาท
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง (17 ต.ค. 2561)
โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำสาธารณะ พื้นที่ชุมชนที่ 4 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี วงเงินงบประมาณ 623,000 บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ต.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งต่างๆ (16 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อคุรภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบลงทุน 2562 (16 ต.ค. 2561)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (16 ต.ค. 2561)
วันที่ 13 ตุลาคม 2561 นางสาวกรุณา นิยมไทย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (16 ต.ค. 2561)
วันที่ 13 ตุลาคม 2561 นางสาวกรุณา นิยมไทย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ) ร่วมกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” (16 ต.ค. 2561)
วันที่ 14 ตุลาคม 2561 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ) ร่วมกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณวังจันทรเกษม ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ณ ส.ป.ก.ปราจีนบุรี จำนวน 9 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (16 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันประจำปีงบประมาณ 2562 (16 ต.ค. 2561)
นายปัญญา สุ้นกี้ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.พัทลุง ร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 (13 ต.ค. 2561)
นายดิเรก สันติราชัย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (13 ต.ค. 2561)
ส.ป.ก.สระแก้ว ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (13 ต.ค. 2561)
นายอุกฤษฏ์ อินทาภรณ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่อง Printer จำนวน 2 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการฝ่ายบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ต.ค. 2561)
ส.ป.ก.จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครบรอบ ๒ ปี วันคล้ายวันสวรรคต (12 ต.ค. 2561)
ส.ป.ก.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาทบพิตร เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต ๒ ปี (12 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ต.ค. 2561)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก.ตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล (12 ต.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (12 ต.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพวงมาลา จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ต.ค. 2561)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก.ตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล (12 ต.ค. 2561)
ประกาศผูชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานด้านพัฒนาระบบบริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ต.ค. 2561)
ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางของงานจ้างผลิตและเผยแพร่วารสารข่าวปฏิรูปที่ิดินรายเดือน พร้อมจัดส่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (11 ต.ค. 2561)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่วารสารข่าวปฏิรูปที่ดินรายเดือน พร้อมจัดส่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 ต.ค. 2561)
ประกาศ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (11 ต.ค. 2561)
ประกาศ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องสำรวจรังวัดแบบประมวลผลรวม (Total station) จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 ต.ค. 2561)
ประกาศชนะเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุปรับสภาพน้ำในสระน้ำ ส.ป.ก. ประดิพัทธ์ จำนวน 1 งาน (วัสดุที่จัดซื้อ 4 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ต.ค. 2561)
ประกาศชนะเสนอราคาโครงการจัดจ้างป้องกันและกำจัดปลวก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ต.ค. 2561)
ประกาศชนะเสนอราคาโครงการจัดซื้อน้ำดื่มประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ต.ค. 2561)
ส.ป.ก. ประชุมการจัดทำแผนโครงการยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สนับสนุนการดำเนินงานปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (11 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ กฉ ๒๔๖๓ สระบุรี ส.ป.ก.สระบุรี (11 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานใหทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ส.ป.ก.สระบุรี (11 ต.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 [330] 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์