logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ส.ป.ก. แผนภาพรายงานผลโครงการไทยนิยม (14 พ.ย. 2561)
ผลสัมฤทธิ์ ไทยนิยมยั่งยืน ส.ป.ก. (14 พ.ย. 2561)
QR Code ไทยนิยมยั่งยืน ฝายชะลอน้ำ (14 พ.ย. 2561)
ส.ป.ก. ร่วมพิธีวางพานพุ่มน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.๙ เนื่องในงาน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๑ (14 พ.ย. 2561)
ส.ป.ก.นครราชสีมาออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ อ.บ้านเหลื่อม (14 พ.ย. 2561)
เลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมคณะ ลงพื้นที่ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ พร้อมรับฟังการรายงานความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนภารกิจของกลุ่ม ส.ป.ก.จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด (13 พ.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมหลักสูตร Digital Network Advantage (DNA) รุ่นที่ 4 (13 พ.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 771 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 พ.ย. 2561)
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด (13 พ.ย. 2561)
ร่าง ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานรวบรวมผลผลิต แปลง No 2879 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ด้วยิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง (12 พ.ย. 2561)
ส.ป.ก. เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๑ (12 พ.ย. 2561)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ (12 พ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กค 5121 กระบี่ รายการซ่อมเปลี่ยนโช้คอัพหน้า-หลัง และลูกยางหูแหนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 พ.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (12 พ.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สั่งซื้อสั่งจ้างเพื่อใช้ในการฝึกอบรม โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (การสานเเละแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกระจูด) ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 พ.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 พ.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (12 พ.ย. 2561)
ส.ป.ก.ตราด จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรการแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้โครงการฝึกอบรมศิลปาชีพเพื่อวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 (12 พ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 1 พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 พ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้สแกนเอกสารในงานสารบบ ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 พ.ย. 2561)
ส.ป.ก. ประชุมหารือการจัดงานมหกรรมวันดินโลก ปี 2561 (9 พ.ย. 2561)
ส.ป.ก. เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๖๑ (9 พ.ย. 2561)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นางสมพร ทองทั่ว) ตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของ ส.ป.ก. สุราษฎร์ธานี (9 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค ซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ยี่ห้อมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน 5กอ-7684 กทม. (9 พ.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9 พ.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการคันหมายเลขทะเบียน กต-3253 เพชรบุรีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดซื้อกล่องอเนกประสงค์ เพื่อใช้ในราชการ ส.ป.ก.ปราจีนบุรี (9 พ.ย. 2561)
ส.ป.ก. เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนการขยายผลโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ วัดมงคลชัยพัฒนา จังหวัดสระบุรี (8 พ.ย. 2561)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นางสมพร ทองทั่ว) ตรวจเยี่ยมและประชุมคณะทำงานการแก้ไขปัญหาการถือครองและการใช้ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน โครงการป่าเกาะพยาม (8 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮง - 1188 กทม.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 พ.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่องผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการอบรมผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 พ.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดพชรบุรี โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี เรื่องผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมโครงการศิลปาชีพเพื่อวิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 พ.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานสแกนเอกสารสารบบที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 พ.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานโครงการตรวจสอบการถือครองที่ดิน ปี 2562 จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 พ.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานโครงการเกษตรอินทรีย์ ปี 2562 จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 พ.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องฯ ปี 2562 จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 พ.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม ปี 2562 จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 พ.ย. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 [323] 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์