logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

อบรมโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน รุ่นที่ 4 (10 ม.ค. 2562)
ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน (Molile unit) ครั้งที่ 2 (10 ม.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกิ่งตอนพันธุ์มะนาว และ ปุ๋ยหมักชีวภาพ (ศพก.เครือข่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2562 (10 ม.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุศูนย์เรียนรู้เครือข่าย ศพก. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562 (10 ม.ค. 2562)
"ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่( Mobile unit)" จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 4/2562 (10 ม.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ม.ค. 2562)
ส.ป.ก.ร่วมประชุมกำหนดแนวทางการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยด้านการเกษตรที่ได้ผลกระทบจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" (9 ม.ค. 2562)
ส.ป.ก. จัดอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (9 ม.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง แก้ไขประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ (เฉพาะตำหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน) (9 ม.ค. 2562)
กิจกรรมการอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ (9 ม.ค. 2562)
ออกปฏิบัติงานพบปะและร่วมรับฟังแผนงาน แนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมระบบเกษตรแปลงใหญ่โคขุนตำบลไร่ ในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดสกลนคร (9 ม.ค. 2562)
งานแถลงข่าวกำหนดจัดงาน “เทศกาลนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อองค์แสน ประจำปี ๒๕๖๒ จังหวัดสกลนคร” (9 ม.ค. 2562)
ส.ป.ก.ชัยนาทจัดฝึกอบรมภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (9 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ม.ค. 2562)
ส.ป.ก.ปทุมธานี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฎิรูปที่ดิน จัดฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะด้านการเกษตรสำหรับยุวเกษตรกรผืนดินพระราชทาน ปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนสถาพรวิทยา ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (9 ม.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ม.ค. 2562)
รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง การเช่าสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ประจำเดือน ธันวาคม 2561 (9 ม.ค. 2562)
ส.ป.ก. ร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" (8 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องPrinter โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ม.ค. 2562)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (8 ม.ค. 2562)
รองเลขาธิการส.ป.ก. ประชุมกำหนดประเด็นปัญหาที่จะใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานการปฏิรูปที่ดิน ปี พ.ศ.๒๕๖๒ (8 ม.ค. 2562)
ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 (8 ม.ค. 2562)
อบรมเกษตรกรตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ หลักสูตร เกษตรผสมผสานในแปลงเกษตรกรรมและเทคโนโลยีระบบน้ำ (8 ม.ค. 2562)
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายทำเนียบบุคลากรในสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ (8 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำตรายาง (8 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายทำเนียบผู้บริหารในสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ (8 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ม.ค. 2562)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ได้ประชาสัมพันธ์/ชี้แจงแนวทางและกระบวนการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมถึงสิทธิและหน้าที่ของเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินจาก ส.ป.ก. ในการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอลูกกา จังหวัดปทุมธานี (8 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ม.ค. 2562)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 (7 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน หมายเลขทะเบียน ๓ กส ๑๗๓๓ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่สติ๊กเกอร์ไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ม.ค. 2562)
เลขาธิการส.ป.ก.ประชุมหารือแนวทางให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก (7 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางประทับ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเมาตัดสติ๊กเกอร์รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กจ 5306 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ม.ค. 2562)
นางสาวจันทนา จิตการค้า ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ (พระชัยมงคล) (7 ม.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 [313] 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์