logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

เลขาธิการส.ป.ก.ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (21 ม.ค. 2562)
ส.ป.ก.ประชุมด้านการบริหารจัดการแผนที่เพื่อการจัดที่ดิน (21 ม.ค. 2562)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมงานเลี้ยงพระราชทาน Thank you Party งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” (21 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดพชรบุรี โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี เรื่องผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและสิ่งของจำเป็นรถยนต์ราชการทะเบียน กท-5797 เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์และวัสดุคงทนถาวรชนิดวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ รวมนั้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจัดซื้อวัสดุการเกษตรและวัสดุฝึกอบรม (21 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (21 ม.ค. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (ส.ป.ก.ปทุมธานี) มีแผนจัดศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile..Unit) จำนวน 18 ครั้งโดยครั้งที่ 6 จัดขึ้น ในวันที่ 21 มกราคม 2562 ณ หมู่ 8 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี (21 ม.ค. 2562)
ส.ป.ก.ปทุมธานี สนับสนุนวัสดุซ่อมโรงเรือนให้ รร.วัดอู่ข้าว ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง (21 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ม.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าเอกสาร โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 90 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ม.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ม.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ม.ค. 2562)
พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน“วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ (20 ม.ค. 2562)
พิธีเปิดงานวันโคนมสกลนครและงานมหกรรมส่งเสริมการบริโภคไข่ไก่ (19 ม.ค. 2562)
กิจกรรมการออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่(Mobile Unit) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร (19 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ (18 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (18 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดปลวกและหนู ร้านค้าสวัสดิการ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก (18 ม.ค. 2562)
ผู้บริหารส.ป.ก.ร่วมชมนิทรรศการงานอุ่นไอรัก พร้อมผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (18 ม.ค. 2562)
ส.ป.ก.ประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาในประเด็นอำนาจหน้าที่ในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล พื้นที่จังหวัดชุมพร (18 ม.ค. 2562)
เลขาธิการส.ป.ก.เปิดอบรมอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้แก่สมาชิกสวัสดิการส.ป.ก. (18 ม.ค. 2562)
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร (18 ม.ค. 2562)
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขยายผลฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร (18 ม.ค. 2562)
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขยายผลฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ อำเภอคำตากล้าจังหวัดสกลนคร (18 ม.ค. 2562)
การออกบริการกิจกรรมศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่(Mobile Unit) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร (18 ม.ค. 2562)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (จังหวัดเคลื่อนที่) (18 ม.ค. 2562)
ส.ป.ก.นครพนมออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Molile unit) ครั้งที่ 2 (18 ม.ค. 2562)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน"วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" (18 ม.ค. 2562)
วันที่ 18 มกราคม 2562ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน"วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณทุ่งภูเขาทอง ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โอนกรรมสิทธิในที่ดิน ส.ป.ก. (18 ม.ค. 2562)
วันที่ 18 มกราคม 2562 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โอนกรรมสิทธิในที่ดิน ส.ป.ก. เนื่องจากชำระค่าเช่าซื้อครบ พร้อมมอบโฉนดให้แก่เกษตรกร พร้อมชี้แจงสิทธิและกฎระเบียบในการครองตรองแก่เกษตรกร ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 ตามแบบ สขร.1 (18 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดพังงา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่สึกหรอเสื่อมสภาพ รถยนต์ราชการ ทะเบียน กข 6494 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว/วัสดุการเกษตร (18 ม.ค. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (ส.ป.ก.ปทุมธานี) มีแผนจัดศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile..Unit) จำนวน 18 ครั้งโดยครั้งที่ 5 จัดขึ้น ในวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ หมู่ 9 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี (18 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ พื้นที่ชุมชนที่ 4 (18 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ พื้นที่ชุมชนที่ 1 (18 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการคันหมายเลขทะเบียน นข 2195 พล (18 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ม.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 [308] 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์