logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประกอบโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน หลักสูตรการลดต้นทุนการผลิตและการผลิตสารราดลำไยให้มีคุณภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ประกอบโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน หลักสูตรการลดต้นทุนการผลิตและการผลิตสารราดลำไยให้มีคุณภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.พ. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (ส.ป.ก.ปทุมธานี) มีแผนจัดศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile..Unit) จำนวน 18 ครั้งโดยครั้งที่ 8 จัดขึ้น ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หมู่ 4 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (11 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.พ. 2562)
ประกาศผูชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย ปงม.2562 หลักสูตรการทำขนมไทย (11 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.พ. 2562)
วารสาร กบข. ฉบับเดือนมกราคม 2562 (8 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนยางรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ Chevrolet รุ่น OPTRA หมายเลขทะเบียน ศษ 7786 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.พ. 2562)
พิธีปิดการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง สำหรับผู้ปฏิบัติงานสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒" (8 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็ค ซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮง - 1188 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.พ. 2562)
สจก.จัดประชุมหารือการดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดที่ดินเอกชน และการบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ดินเอกชน (8 ก.พ. 2562)
ส.ป.ก.ร่วมประชุมการเตรียมการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (8 ก.พ. 2562)
ผู้ตรวจราชการกรม และคณะได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ ๑ ณ ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา (8 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (8 ก.พ. 2562)
ส.ป.ก.ศรีสะเกษ ออกให้บริการ “ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (8 ก.พ. 2562)
รมช.กษ.พร้อมด้วยเลขาธิการส.ป.ก.และคณะประชุมหาแนวทางการจัดที่ดินที่เหมาะสมกับผู้แทนกลุ่ม ขปส.เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดที่ดินทำกิน ตามนโยบายคทช.พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี (8 ก.พ. 2562)
ส.ป.ก.ลำปาง มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ฯ (ส.ป.ก.4-01) จ.ลำปาง (8 ก.พ. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่และซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์หมายเลขทะเบียน ภย 2578 กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.พ. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็คตามระยะที่กำหนดและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ภย 2578 กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.พ. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตรวจเช็คตามระยะที่กำหนดและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฒษ 2048 กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.พ. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาเคมีแห้งดับเพลิงพร้อมบรรจุในถัง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 24 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.พ. 2562)
ประกาศ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดจ้างตรวจเช็คตามระยะที่กำหนด รถยนต์หมายเลขทะเบียน 2กค 3244 กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.พ. 2562)
ภาพกิจกรรม ส.ป.ก.สระแก้ว เข้าร่วม คลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 (8 ก.พ. 2562)
08/02/2562 ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ/จ้ดจ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการอบรมตามโครงการเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ ส.ป.ก.ปัตตานี (8 ก.พ. 2562)
ประกาศผูชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์บราเธอร์ รุ่น TN1000 จำนวน 12 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.พ. 2562)
ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายคุณภาพด้านพืช ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (7 ก.พ. 2562)
ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (7 ก.พ. 2562)
เลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (7 ก.พ. 2562)
ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน โครงการ และภารกิจตามนโยบายยุทธศาสตร์ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ ณ ส.ป.ก.ตรัง (7 ก.พ. 2562)
เลขาธิการส.ป.ก.เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมในการจัดทำผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (7 ก.พ. 2562)
ผู้ตรวจราชการกรม และคณะได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ ๑ ณ ส.ป.ก. ชัยนาท (7 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลและธงญี่ปุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ก.พ. 2562)
สำนักจัดการแผนที่และสารบบ แนะนำการใช้โปรแกรมสำรวจรังวัด ส.ป.ก.นครพนมและ 4 จังหวัด (7 ก.พ. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 [303] 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์