logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการฝึกอบรม (27 ก.พ. 2562)
ส.ป.ก.นครพนมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"หลักสูครการจัดการความรู้และการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาสมุนไพรในเขคปฏิรูปที่ดิน ระดับจังหวัด (27 ก.พ. 2562)
ปฎิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี มอบหมาย ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครั้งที่ 1/2562 (27 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างออกแบบและจัดพิมพ์ป้ายจัดนิทรรศการครบรอบ 44 ปี ส.ป.ก. (26 ก.พ. 2562)
ประการผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเตรียมสถานที่จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ 44 ปี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.พ. 2562)
ผู้ตรวจราชการกรม และคณะได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ ๑ ณ ส.ป.ก.ปราจีนบุรี (26 ก.พ. 2562)
ประชุมคณะอนุกรรมการการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินและปัญหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (26 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานด้านการเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.พ. 2562)
ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจติดตามงานและแนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (26 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างออกแบบและผลิตภาพพิมพ์ไวนิลอิงค์เจทลงไวนิล จำนวน 3 ผืน (26 ก.พ. 2562)
ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่แปลงเกษตรกรรมศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร และศูนย์ต้นแบบชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัย (26 ก.พ. 2562)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม ส.ป.ก.หนองคาย (26 ก.พ. 2562)
ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน โครงการ และภารกิจตามนโยบายยุทธศาสตร์ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ และงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ส.ป.ก.ระนอง (26 ก.พ. 2562)
ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงที่ดินหมู่ ๑ ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (26 ก.พ. 2562)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมคณะตรวจเยี่ยม ส.ป.ก.กระบี่ (26 ก.พ. 2562)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ณ สวนกาแฟชายเก๋ พันวาล ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร (26 ก.พ. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (ส.ป.ก.ปทุมธานี) ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่โครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2562 (26 ก.พ. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (ส.ป.ก.ปทุมธานี) โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ที่ดินฯ อ.ลำลูกกา ครั้งที่ 1/2562 (26 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานด้านกฎหมาย (26 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อง/เปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิเตอร์ โดยวิธรเฉพาะเจาะจง (26 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคัดซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการกตรปราดเปลื่อง (Smart Farmer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.พ. 2562)
ส.ป.ก.เลยเข้าร่วมจัดกิจกรรมในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) (26 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ/จัดจ้างทำป้ายไวนิล ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก.เครือข่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.พ. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.พ. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.พ. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโดโลไมท์ จำนวน 10,000 ก.ก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (ปุ๋ยเคมี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.พ. 2562)
ส.ป.ก. เข้าร่วมการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย รุ่นที่ ๒/๖๑ “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” (25 ก.พ. 2562)
ผู้ตรวจราชการกรม และคณะได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ ๑ ณ ส.ป.ก.นครนายก (25 ก.พ. 2562)
ผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่นประจำปี ๒๕๖๑ เข้าพบเลขาธิการ ส.ป.ก. หลังจบการฝึกงาน (25 ก.พ. 2562)
ส.ป.ก. จัดการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมายแก่นิติกร ส.ป.ก. ปี พ.ศ. ๒๕๖๒” (25 ก.พ. 2562)
ส.ป.ก. ประชุมออนไลน์ทางไกล (Conference) เรื่อง การดำเนินเปลี่ยนแปลงลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเป็นพนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (25 ก.พ. 2562)
ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจติดตามงานและลงพื้นที่แปลงเกษตรกรรม จังหวัดสุโขทัย (25 ก.พ. 2562)
ส.ป.ก. จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง” (25 ก.พ. 2562)
บัญชีการบรรจุข้าราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 (25 ก.พ. 2562)
Unit School "การวางแผนและเตรียมการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง " (25 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประกอบโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ศพก.เครือข่าย) ฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อประกอบโครงการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการฝึกอบรม (25 ก.พ. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 [296] 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์