logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำฉากกั้นโควิด โดนวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมเครื่องซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ส.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง จ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาพถ่ายในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Famer) (2 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ส.ค. 2564)
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (2 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ส.ค. 2564)
“ธรรมนัส” ตั้งเป้าผลิตต้นกล้าฟ้าทะลายโจรในเขตปฏิรูปที่ดิน พร้อมแจก “1 ล้านต้นกล้า” ภายใน 1 ปี (30 ก.ค. 2564)
ประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอเมือง ครั้งที่ 1/2564 (30 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กค 2809 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ 2564 (30 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2564 (30 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (พันธุ์ไม้) โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขต ปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีคัดเลือก (30 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ค. 2564)
ส.ป.ก.บุรีรัมย์ จัดกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพรต้านโควิด-19 (30 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะความรู้ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนบุคคล (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะส่วนบุคคล (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ สังกัดสำนักงานการ (30 ก.ค. 2564)
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจในตำแหน่งต่างๆ (30 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานด้านสารบบที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ค. 2564)
ประการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานด้านกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ค. 2564)
ส.ป.ก. เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรนักบริหารการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ระดับกลาง (นปก.) รุ่นที่ ๑ ด้วยระบบออนไลน์ โดยโปรแกรม ZOOM Meeting (29 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี (29 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ก.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (29 ก.ค. 2564)
ประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอกะทู้ ครั้งที่ 1/2564 (29 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก โดยิวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ก.ค. 2564)
ขอเลื่อนการขายทอดตลาดพัสดุ (29 ก.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข (Digital Mapping Camera : DMC) จำนวน 993 ภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ค. 2564)
ส.ป.ก. ส่งเสริมการปลูกฟ้าทะลายโจรในเขตปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศ (27 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) (27 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการปลูกผักสวนครัวระยะสั้นสู้วิกฤต COVID-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ส.ป.ก.7440-001-0061-63/0221 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ค. 2564)
โครงการปลูกต้นไม้ และปลูกป่า (วนเกษตร) ในเขตปฏิรูปที่ดิน (27 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ค. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์