logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ผู้บริหาร ส.ป.ก. ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (29 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 เม.ย. 2562)
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 17 รายการ (29 เม.ย. 2562)
ส.ป.ก. ฝึกอบรม หลักสูตร “การใช้โปรแกรมสำรวจรังวัดและทำแผนที่แปลงที่ดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒” รุ่นที่ ๔ (29 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารถตู้ (29 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน เดือนพฤษภาคม 2562 (29 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึกอบรมและปัจจัยการผลิต (29 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนพฤษภาคม 2562 (29 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม เดือนพฤษภาคม2562 (29 เม.ย. 2562)
นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ได้รับเกียรติบัตร หน่วยงานที่ส่งเสริมการใช้ผ้าไทยดีเด่น จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนเมษายน 2562 (29 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 เม.ย. 2562)
ผู้บริหาร ส.ป.ก. เข้าร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ องค์พระพิรุณทรงนาค และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ (27 เม.ย. 2562)
ส.ป.ก.ร่วมประชุมคณะทำงานการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก (โครงการเกษตรวิชญา) (26 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อกล่องซับหมึก สำหรับเครื่อง Plotter Epson จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (26 เม.ย. 2562)
ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (26 เม.ย. 2562)
ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานทบทวน/จัดทำแผนปฏิบัติการด้านกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (26 เม.ย. 2562)
กิจกรรมศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง)อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร (26 เม.ย. 2562)
ส.ป.ก.เลย เข้าร่วมประชุม “เว้าจา พาข้าวงาย”ครั้งที่ 4/2562 (26 เม.ย. 2562)
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตร การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ ๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ (26 เม.ย. 2562)
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ นางสาวกรุณา นิยมไทย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตร การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ ๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ ศพก.เครือข่าย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนเมษายน (1-15) (26 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุธงตราสัญลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเติมบรรจุภัณฑ์สารเคมีดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 เม.ย. 2562)
ประกาศ ส.ป.ก.นราธิวาส เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่2 (เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2562) (26 เม.ย. 2562)
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและประกอบพิธีบวงสรวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (26 เม.ย. 2562)
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเจ้าหน้าที่ี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและประกอบพิธีบวงสรวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ส.ป.ก.นครพนม เจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้เกษต่กรในเขตปฏิรูปที่ดิน (26 เม.ย. 2562)
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงในพื้นที่จริง กรณีมีภาพปรากฏการใช้ประโยชน์ในที่ดินผิดปกติ (26 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ 8514 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 เม.ย. 2562)
รายงาน สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม 2562 (26 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพานดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่อระบบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างฝานชะลอน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 เม.ย. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น ณ ห้องประชุม สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา (26 เม.ย. 2562)
ส.ป.ก.นครนายก แสดงเจตจำนงสุจริต การต่อต้านการทุจริตของ ส.ป.ก. โครงการ "สร้างวัฒนธรรมในองค์กร ที่ไม่ทนต่อการทุจริต" (26 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (25 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 เม.ย. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 [274] 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์