logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุทำความสะอาดและปรับสภาพน้ำสระน้ำ ส.ป.ก. ประดิพัทธ์ จำนวน 1 งาน (วัสดุฯ ที่จัดซื้อ 5 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 พ.ค. 2562)
ส.ป.ก. ประชุมติดตามแผนปฏิบัติงานและผลงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปี ๒๕๖๒ ของ สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (สพป.) (1 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำพวงมาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายชื่อต้นไม้ (ต้นรวงผึ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 พ.ค. 2562)
ส.ป.ก.เลย ร่วมแสดงเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต (1 พ.ค. 2562)
(ส.ป.ก.เลย) จัดประชุม ครั้งที่ 4/2562 ประจำเดือน เมษายน 2562 (1 พ.ค. 2562)
ประกาศ ส.ป.ก.ปราจีนบุรี ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศ 2 มกราคมถึงมีนาคม (1 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ รับส่งเกษตรกรเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 20,000.00 บาท (1 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 6,220.00 บาท (1 พ.ค. 2562)
รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง การเช่าสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ประจำเดือน เมษายน 2562 (1 พ.ค. 2562)
ส.ป.ก.ประชุมเตรียมการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (30 เม.ย. 2562)
ส.ป.ก. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (30 เม.ย. 2562)
ส.ป.ก.ประชุมทบทวนระบบคุณภาพของ ศรม.ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (30 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (30 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผ้าฟาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อฟางก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมและศึกษาดูงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อธงสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะซื้อถังดับเพลิงบรรจุเคมีแห้ง (30 เม.ย. 2562)
การจัดกิจกรรม Big cleaning day วันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๔๕ น. ณ ตัวอาคารและบริเวณพื้นที่ ส.ป.ก.ประดิพัทธ์ เพื่อเตรียมความพร้อมงานพระราชพีธีบรมราชภิเษก (30 เม.ย. 2562)
การจัดกิจกรรม Big cleaning day วันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๔๕ น. ณ ตัวอาคารและบริเวณพื้นที่ ส.ป.ก.ประดิพัทธ์ เพื่อเตรียมความพร้อมงานพระราชพีธีบรมราชภิเษก
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562) (30 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน ๑ รายการ (30 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา (30 เม.ย. 2562)
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา จัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอสนามชัยเขต ครั้งที่ 1/2562 (30 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2562 ถึง มีนาคม 2562) (30 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อม/เปลี่ยนอะไหล่ระบบคอมแอร์พร้อมเปลี่ยนไดชาร์จ รถยนต์ราชการคันหมายเลขทะเบียน นข 2559 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 เม.ย. 2562)
นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 (30 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องเว็บแคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 เม.ย. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562) (30 เม.ย. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถพาเกษตรกรไปศึกษาดูงาน จังหวัดปทุมธานี จำนวน 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนพฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (น้ำดื่ม) ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 เม.ย. 2562)
ส.ป.ก. เข้าพบผู้บริหารระดับสูงของ Plekhanov Russian University of Economics (PRUE), State Budgetary Organization (SBO) และ Russian University of People’s Friendship (RUPF) ภายใต้ความร่วมมือทวิภาคีด้านการเกษตรไทย – รัสเซีย (29 เม.ย. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 [273] 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์