logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ส.ป.ก. จัดการฝึกอบรม “โครงการส่งเสริมความรู้ในการปฏิบัติงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้แก่พนักงานกองทุนฯ” (13 พ.ค. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 (สขร.1) (13 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 4 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ รับส่งเกษตรกรเข้าร่วมโครงการการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท (13 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกาศราคาผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ บ้านคำชมภู หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาล้างจานพร้อมบรรจุภัณฑ์ สำหรับกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 พ.ค. 2562)
นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ (13 พ.ค. 2562)
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน"ร้อยรักษ์ รวมใจ ผู้นำสตรีไทย ครั้งที่ 11" ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. ซึ่งในโอกาสนี้"นางวันเพ็ญ สนหอม" ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นผู้นำเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณ "ผู้หญิงเก่ง สาขาเกษตรกร" ทั้งนี้นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จ เข้ารับประทานของที่ระลึก และฉายพระรูป ด้วย
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (ส.ป.ก.ปทุมธานี )ร่วมกันทำคอกปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ ทำง่าย ได้ประโยชน์ เพื่อได้ปุ๋ยหมักไว้ใช้ในสำนักงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมวันรักต้นไม้ และเพื่อดูแลรักษา ความสะอาดของบริเวณสถานที่สำนักงาน ให้สวยงามสะอาดตา (13 พ.ค. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (ส.ป.ก.ปทุมธานี )ร่วมกันทำคอกปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ ทำง่าย ได้ประโยชน์ เพื่อได้ปุ๋ยหมักไว้ใช้ในสำนักงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมวันรักต้นไม้ และเพื่อดูแลรักษา ความสะอาดของบริเวณสถานที่สำนักงาน ให้สวยงามสะอาดตา
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ลงพื้นที่ติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกร ตำบลบึงกาสาม และตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี (13 พ.ค. 2562)
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ลงพื้นที่ติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกร ตำบลบึงกาสาม และตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อม/เปลี่ยนระบบมอเตอร์ปัดน้ำฟันรถยนต์ราชการคันหมายเลขทะเบียน นข 2559 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 พ.ค. 2562)
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำโรอัพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 พ.ค. 2562)
รมช.กษ.เปิดงานสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (10 พ.ค. 2562)
ส.ป.ก. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ (10 พ.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพือเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งต่างๆ (10 พ.ค. 2562)
ส.ป.ก.ประชุมคณะทำงานดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (10 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธเฉพาะเจาะจง (10 พ.ค. 2562)
ส.ป.ก.ร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง"มิติทางบัญชีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ปี ๒๕๖๒ (8 พ.ค. 2562)
ส.ป.ก. เข้ารับรางวัลหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการทีรองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (IPv6 Award 2018) (8 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาตรวจสภาพรถยนต์ราชการ (8 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมพนักงานขับรถยนต์ รับส่งเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 6,000.00 บาท (8 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการฝึกอบรมฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 พ.ค. 2562)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (8 พ.ค. 2562)
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา มอบปัจจัยการผลิต ในโครงการ ๕ ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง (8 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ส.ป.ก.7440-001-0010-54/0969 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 พ.ค. 2562)
ส.ป.ก. เข้าร่วมในพระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดารามและมลฑลพิธีท้องสนามหลวง (7 พ.ค. 2562)
ส.ป.ก. ประชุมการดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (7 พ.ค. 2562)
ส.ป.ก.ประชุมคณะทำงานดำเนินการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (7 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 พ.ค. 2562)
ร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนภูมิภาค ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและรับชมการถ่ายทอดสด (7 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข 1045 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 พ.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 [271] 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์