logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ รวมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ รวมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 พ.ค. 2562)
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวกรุณา นิยมไทย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ครั้งที่ ๑๑ (15 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 พ.ค. 2562)
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (ส.ป.ก.ปทุมธานี) ร่วมกับ กรมประมง มอบพันธุ์ปลากินพืช ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี (15 พ.ค. 2562)
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (ส.ป.ก.ปทุมธานี) ร่วมกับ กรมประมง มอบพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 500 ตัวให้กับเกษตรกร จำนวน 91 ราย ที่เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยมีเกษตรกรที่ ส.ป.ก.ปทุมธานี รับผิดชอบดูแลมารับมอบปลา จำนวน 40 ราย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ (15 พ.ค. 2562)
เลขาธิการ ส.ป.ก. และคณะ เยี่ยมชมโครงการเกษตรวิชญา ตามแนวพระราชดำริ บ้านกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (14 พ.ค. 2562)
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ของสำนักบริหารกลาง จำนวน 150 รายการ (14 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการ์ดบันทึกเวลา จำนวน 10,000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 พ.ค. 2562)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่และโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ี่ (14 พ.ค. 2562)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (14 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกรอบรูปหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อปูนปอร์ตแลนด์ TPI โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อปูนขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางขอบกระจกรถตู้ นข-1862 สฎ (14 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กล 4055 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (14 พ.ค. 2562)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (14 พ.ค. 2562)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (14 พ.ค. 2562)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน จัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (14 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั่ืงสิ้น 8,000.00 บาท (14 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพันธุ์ปลา และอาหารสัตว์ เพื่อใช้ในการพัฒนาศูนย์ต้นแบบ ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 พ.ค. 2562)
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ( ส.ป.ก.ปทุมธานี ) เตรียมยกระดับ การผลิต ข้าว และ กล้วยหอมทอง แปลงใหญ่ให้ได้มาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practice ) (14 พ.ค. 2562)
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ( ส.ป.ก.ปทุมธานี ) เตรียมความพร้อมอบรมเกษตรกรโดยบูรณาการร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ( มกอช. ) เพื่อยกระดับ การผลิต ข้าว และ กล้วยหอมทอง แปลงใหญ่ให้ได้มาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practice )
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำขนาด 5,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมดินถมปรับเกลี่ย ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 พ.ค. 2562)
นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ปทุมธานี ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (14 พ.ค. 2562)
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ปทุมธานี ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดย ส.ป.ก. ปทุมธานี จัดบูธคลินิกกฎหมาย เพื่อให้บริการคำปรึกษาแนะนำ ด้านกฎหมายปฏิรูปที่ดินและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านรองฯ ชาธิป รุจนเสรี เป็นประธานในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิต ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนครุภัณฑ์ยานพหานะและขนส่ง ทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 พ.ค. 2562)
โครงการทุ่งรังสิต และโครงการวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2562 (14 พ.ค. 2562)
Infographic หยุดการเผาตอซังและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (13 พ.ค. 2562)
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2562 (13 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างตรวจเช็คระบบและซ่อมไมโครโฟนแบบไร้สายห้องประชุม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฌช 1440 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 พ.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งต่างๆ (13 พ.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 [270] 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์