logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจัดเตรียมแปลงนา เพื่อจัดทำโครงการผืนดินพระราชทานเพื่อการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจ (29 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุุปกรณ์ สำหรับโครงการผืนดินพระราชทานเพื่อการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการผืนดินพระราชทานเพื่อการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานด้านการเกษตร สำหรับโครงการผืนดินพระราชทานเพื่อการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (น้ำดื่ม) ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายสัญญาณอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะวิธีเจาะจง (28 พ.ค. 2562)
ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์งานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒ (28 พ.ค. 2562)
ส.ป.ก. เข้าร่วมการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย รุ่นที่ ๒/๖๑ “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” (28 พ.ค. 2562)
ประกาศ พ.ร.บ.ไซเบอร์ เปิดทางให้รัฐเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ กรณีเสี่ยงภัยคุกคาม (28 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L210 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กธ ๕๔๓๐ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ้าขาว-เหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลถวายพรชัยมงคลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ค. 2562)
ส.ป.ก.เลย เข้าร่วมกับส่วนราชการจังหวัดเลย ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ “โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย” ครั้งที่ 5/2562 (28 พ.ค. 2562)
นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ปทุมธานี เข้าร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ของจังหวัดปทุมธานี มีทั้งหมด ๗ วัน (28 พ.ค. 2562)
นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ปทุมธานี เข้าร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ของจังหวัดปทุมธานี มีทั้งหมด ๗ วัน ซึ่งจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 22 - 28 พฤษภาคม 2562 ตามสถานที่สำคัญต่างๆ ตามลำดับ ดังนี้ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ( หลังใหม่ ) วัดโบสถ์ (หลวงพ่อโต ) อำเภอสามโคก วัดชินวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง ศาลาที่ว่าการอำเภอธัญบุรี ( หลังเก่า ) ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต อำเภอธัญบุรี ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ( หลังใหม่ ) และ ห้องประชุมบัวหลวง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ( หลังใหม่ )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นข 2583 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม จำนวน 100 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ค. 2562)
ส.ป.ก.จัดประชุมเชิงวิชาการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนในพื้นที่ ส.ป.ก. (27 พ.ค. 2562)
ส.ป.ก. ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการกรมวิชาการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๒ (27 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ กต 9419 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (27 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารระเบียบวาระการประชุมฯ และค่าจัดทำรูปเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนชุดหลอดไฟนีออน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทัั้งสิ้น 9,950.00 บาท (27 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 พ.ค. 2562)
ส.ป.ก.เลย ร่วมออกบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 (27 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการคันหมายเลขทะเบียน 1 กท 4311 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 พ.ค. 2562)
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนการสร้างป่า และเกษตรกรรมยั่งยืนในพื้นที่ ส.ป.ก. (27 พ.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 พ.ค. 2562)
นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ปทุมธานี ร่วมงานการแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดปทุมธานี ณ ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต (26 พ.ค. 2562)
ส.ป.ก. ร่วมงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ ๕๖ ปี (24 พ.ค. 2562)
ส.ป.ก.สกลนคร ร่วมจัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ (24 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 พ.ค. 2562)
ประกาศจ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำชั้น 2 และฝ้าเพดาน ห้องกฎหมาย (24 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับจัดนิทรรศการ งานสมโภชหลักเมืองและงานการชาดจังหวัดยะลา โดยเฉพาะเจาะจง (24 พ.ค. 2562)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก.ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานและประชุมเตรียมการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ แปลงโฉนดหมายเลขที่ ๑ (24 พ.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 [265] 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์