logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมใส่กรอบไม้ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเหมาขนส่งหญ้าแฝกและจัดเตรียมพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ราชการคันหมายเลขทะเบียน 1 กท 4311 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ์้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมอ่างล้างหน้าห้องสุขาชาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 มิ.ย. 2562)
ส.ป.ก.ประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference)ชี้แจงโครงการการศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (4 มิ.ย. 2562)
ส.ป.ก.เยี่ยมชมอาคารชุดที่พักอาศัย (4 มิ.ย. 2562)
ส.ป.ก. จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะบนนาข้าวในผืนดินพระราชทานเพื่อการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ (4 มิ.ย. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งต่างๆ (4 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะ (4 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะจ้างทำกรอบรูปพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ (4 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุฝึกอบรม (4 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน (4 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (4 มิ.ย. 2562)
ประชุมสัมมนาการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม (Zoning by Agri-Map) ในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (4 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอุปกรณ์จัดกิจกรรมงานวัน kick off โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเต็นท์และเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายอะคริลิคติดสติกเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำสติกเกอร์เคลือบฟิวเจอร์บอร์ดหนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มิ.ย. 2562)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (4 มิ.ย. 2562)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (4 มิ.ย. 2562)
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะบนนาข้าว (ดำนา) โครงการผืนดินพระราชทานเพื่อการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (4 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อม/เปลี่ยนระบบเครื่องยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กค 1838 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กก 4488 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มิ.ย. 2562)
รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง การเช่าสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (4 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อจัดทำโครงการผืนดินพระราชทานเพื่อการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มิ.ย. 2562)
งานดำนาและปลูกต้นไม้ในผืนดินพระราชทาน โฉนดฉบับแรกของประเทศไทย (4 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดพิษณโลก โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหงวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มิ.ย. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 [264] 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์