logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการศูนย์กลางผลิตอาหารสัตว์(Feed center) ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (28 ม.ค. 2565)
รองเลขาธิการส.ป.ก. ตรวจเยี่ยม ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ (28 ม.ค. 2565)
ส.ป.ก. ร่วมงานสัปดาห์ นวัตกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ "เห็ดเป็นยา" อาหารที่ดีและคลีนิกสุขภาพ ภายในงาน เกษตรแฟร์ ครั้งที่ ๖๕ (28 ม.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือก Talent of the year ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (28 ม.ค. 2565)
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๔ (28 ม.ค. 2565)
ส.ป.ก. ประชุมจัดตั้งห้องเกียรติยศ แสดงผลการดำเนินงานอันทรงคุณค่า (28 ม.ค. 2565)
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบฯ 2565 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ม.ค. 2565)
ส.ป.ก. ร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้อง ของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม จำนวน ๑๕ กรณีปัญหา (27 ม.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ จำหน่ายเสื้อโปโลปักตราสัญลักษณ์ ส.ป.ก. ครบรอบ 47 ปี (27 ม.ค. 2565)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ (27 ม.ค. 2565)
ร่างประกาศ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และการพัฒนาองค์กรของ ส.ป.ก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 ม.ค. 2565)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพ ด้านการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถเชิงพาณิชย์" ด้วยระบบออนไลน์ โดยโปรแกรม Zoom Meeting (27 ม.ค. 2565)
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพ ด้านการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถเชิงพาณิชย์" ด้วยระบบออนไลน์ โดยโปรแกรม Zoom Meeting ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ บ้าน นางสาวศศิธร ชูศรี บ้านเลขที่ ๕/๑ หมู่ ๖ ตำบล วังน้อย อำเภอ วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นางสุภา อินทปัชฌาย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี มอบหมายกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขั้นที่ 1 พออยู่ พอกิน (27 ม.ค. 2565)
นางสุภา อินทปัชฌาย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี มอบหมายกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ดำเนินการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขั้นที่ 1 พออยู่ พอกิน (27 ม.ค. 2565)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) จัดฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart.Farmer) กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (27 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง จำหน่ายพัสดุชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด (27 ม.ค. 2565)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ระดับจังหวัด (26 ม.ค. 2565)
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ระดับจังหวัด โดยมี นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมบึงพระราม ชั้นที่ ๑ อาคาร ๔ ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการบริการรับชำระเงินกู้กองทุน พร้อมติดตามเร่งรัดชี้แจงระเบียบกรณีหนึ้ค้างพร้อมรับฟังปัญหาการประกอบอาชีพเกษตรกร รับสภาพหนี้ (26 ม.ค. 2565)
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้กลุ่มการเงินฯ ให้บริการรับชำระเงินกู้กองทุน พร้อมติดตามเร่งรัดชี้แจงระเบียบกรณีหนึ้ค้างพร้อมรับฟังปัญหาการประกอบอาชีพเกษตรกร รับสภาพหนี้ แนะนำการบริหารหนี้สิน ประชาสัมพันธ์สินเชื่อ ณ อบต.คู้สลอด ตำบลคู้สลอด ศูนย์ศักยภาพข้าว ตำบลพระบาทบันลือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุมคณะทำงานตามรอยพระราชดำริ ในคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตามและสืบสานแนวพระราชดำริ (26 ม.ค. 2565)
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุมคณะทำงานตามรอยพระราชดำริ ในคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตามและสืบสานแนวพระราชดำริ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Cisco Webex Meeting ณ ห้องประชุมมหาธาตุ ชั้น ๔ อาคาร ๔ ชั้น ศา่ลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2564) (26 ม.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์โครงการจัดที่ดินชุมชนแปลงที่อยู่อาศัยของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (25 ม.ค. 2565)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล มอบวัสดุการเกษตรภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เกษตรกรขั้นที่ 1 พออยู่ พอกิน (25 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงผลิตการทำน้ำบูดู บ้านประชารัฐร่วมใจ 1 (บาเฆะ) หมู่ที่ 2 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก (25 ม.ค. 2565)
เผยแพร่ร่างประกาศและราคากลางประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบศูนย์บริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคา ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 ม.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการและเผยแพร่ข้อมูลแผนที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขุดสระเก็บน้ำสาธารณะแห่งที่ 6 แปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ตามแบบเลขที่ 3503213-012-64 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 ม.ค. 2565)
รายงาน สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม 2564 (24 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2564) (24 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โครงการตรวจสอบที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ม.ค. 2565)
ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (24 ม.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถเกลี่ยดิน ขนาด 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (21 ม.ค. 2565)
ผู้ตรวจราชการกรม ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ ส.ป.ก.จังหวัดสกลนคร (21 ม.ค. 2565)
ตารางเรียน และลิงค์ระบบ Zoom Meeting โครงการพี่สอนน้องติวสอบภาค ก ของ กพ (21 ม.ค. 2565)
ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหากลุ่ม ขปส. (P-move) (21 ม.ค. 2565)
วันที่ 20 มกราคม 2565 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี (21 ม.ค. 2565)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (21 ม.ค. 2565)
รณรงค์แนวทางและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี 2564/2565 (21 ม.ค. 2565)
ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำเกษตรกร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2565 (21 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุฝึกอบรม โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (21 ม.ค. 2565)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์