logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> กิจกรรม ส.ป.ก.
กิจกรรม ส.ป.ก.
ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหากลุ่ม ขปส. (P-move) (21 ม.ค. 2565)
ประชุมสัมมนา เรื่องการปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรดิจิทัล (20 ม.ค. 2565)
สำนักวิชาการและแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ ๔๗ ปี ประเภทภาพถ่ายและภาพวาด (19 ม.ค. 2565)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Application Zoom) (19 ม.ค. 2565)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้น พบปะให้กำลังใจเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ และเยี่ยมชมแปลงทุเรียน "ทุเรียนน้ำแร่ ถิ่นภูเขาไฟ" (Sommai Farm) จ.บุรีรัมย์ (19 ม.ค. 2565)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ พร้อมมอบ ส.ป.ก.๔-๐๑ ณ ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ (19 ม.ค. 2565)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลง คทช.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (18 ม.ค. 2565)
ส.ป.ก. รับคณะ สคทช. ติดตามผลการดำเนินงานพื้นที่ คทช.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี (18 ม.ค. 2565)
ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก Talent of the year ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (18 ม.ค. 2565)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เปิดโครงการอบรมเรื่อง การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้ปฏิบัติงาน ด้านการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ในสังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส่วนภูมิภาค) (18 ม.ค. 2565)
สำนักวิชาการและแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ ๔๗ ปี ประเภทบทความ (17 ม.ค. 2565)
ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (17 ม.ค. 2565)
ส.ป.ก. จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ชาว ส.ป.ก. ที่ล่วงลับแล้ว (15 ม.ค. 2565)
ประชุมหารือการขับเคลื่อนงานบริการ e-Service ระบบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) พืช ประมง ปศุสัตว์ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผ่านระบบออนไลน์) (14 ม.ค. 2565)
ส.ป.ก. ประชุมหารือแนวทางจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๔๗ ปี (14 ม.ค. 2565)
ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกรณีการเข้าครอบครองที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (13 ม.ค. 2565)
ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาที่ดินพระราชทานในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (13 ม.ค. 2565)
เลขาธิการ ส.ป.ก. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานฝึกอาชีพ ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ (12 ม.ค. 2565)
ส.ป.ก. มอบสวัสดิการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นกำลังใจผ่านพ้นภัย COVID-19 (12 ม.ค. 2565)
ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (12 ม.ค. 2565)
ส.ป.ก. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (12 ม.ค. 2565)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประชุมติดตาม การจัดตั้ง "LINE Official ส.ป.ก." (7 ม.ค. 2565)
เลขาธิการ ส.ป.ก. เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับพระราชทานเข็มที่ระลึกมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ (6 ม.ค. 2565)
ส.ป.ก.ร่วมประชุม การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (6 ม.ค. 2565)
ส.ป.ก. ร่วมต้อนรับ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน แปลงโฉนดที่ดินหมายเลข ๑ (5 ม.ค. 2565)
ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (5 ม.ค. 2565)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ เข้าร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๖๕ (3 ม.ค. 2565)
ส.ป.ก.ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕ (1 ม.ค. 2565)
ส.ป.ก. จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕ (29 ธ.ค. 2564)
ประชุมหารือแนวทาง ขอบเขตและเป้าหมาย การดำเนินงานร่วมกันในการบริหารจัดการองค์กรและสร้างทีมงาน (Agile Organization Management) ผ่านระบบออนไลน์ (Meeting Google) (29 ธ.ค. 2564)
ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (28 ธ.ค. 2564)
ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) (27 ธ.ค. 2564)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประชุมหารือจัดตั้ง "LINE Official ส.ป.ก." (27 ธ.ค. 2564)
เลขาธิการ ส.ป.ก. เปิดโครงการอบรมเรื่อง การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้ปฏิบัติงาน ด้านการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ในสังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส่วนกลาง) (27 ธ.ค. 2564)
พลเอก ประวิตร เปิดงาน บจธ. มอบ ส.ป.ก. ๔-๐๑ เกษตรกร จ.นครราชสีมา (27 ธ.ค. 2564)
ส.ป.ก. เปิดโครงการส่งความสุขปีใหม่ ๒๕๖๕ (27 ธ.ค. 2564)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมมอบเอกสารสิทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา (26 ธ.ค. 2564)
ประชุมคณะทำงานกำกับและติดตามการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงาน (Cascading) ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 3/2564 (25 ธ.ค. 2564)
ส.ป.ก. ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองในพื้นที่วัด (Green Temple) (24 ธ.ค. 2564)
ส.ป.ก. ร่วมเปิดโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (24 ธ.ค. 2564)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์