logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> กิจกรรมภูมิภาค
กิจกรรมภูมิภาค
วันที่ 20 มกราคม 2565 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี (21 ม.ค. 2565)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (21 ม.ค. 2565)
รณรงค์แนวทางและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี 2564/2565 (21 ม.ค. 2565)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.สตูล ร่วมรณรงค์สวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง (21 ม.ค. 2565)
วันที่ 19 มกราคม 2565 จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2565 ณ วัดบัวแก้วเกษตร ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (20 ม.ค. 2565)
ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (คปจ.พระนครศรีอยุธยา) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (20 ม.ค. 2565)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ (สวดพาหุงมหากา 9 จบ) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบรมราชานุภาพและพระมหาวีรกรรมสูงสุดของพระมหากษัตริย์นักรบที่ยิ่งใหญ่ เนื่องใน "วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" (19 ม.ค. 2565)
ออกหน่วยศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) อำเภอวานรนิวาส (19 ม.ค. 2565)
ส.ป.ก.สกลนคร จัดกิจกรรมการทำโรงเรือนปลูกผักอินทรีย์แบบประหยัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (19 ม.ค. 2565)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการจัดการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2565 (19 ม.ค. 2565)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงหนูพุก (19 ม.ค. 2565)
รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ (19 ม.ค. 2565)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีถวายราชสักการะ "วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (18 ม.ค. 2565)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2565 (17 ม.ค. 2565)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีถวายราชสดุดี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช (17 ม.ค. 2565)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยาร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด และกล่าวคำถวายราชสดุดี เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕ (17 ม.ค. 2565)
ส.ป.ก.ตรัง ดำเนินงานโครงการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (mobile unit) ณ วัดถ้ำเขาแก้ววนาราม ม.4 ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง (17 ม.ค. 2565)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ นำกลุ่มงานช่างและแผนที่ ส.ป.ก.บุรีรัมย์ ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินเอกชน (4 ภาค) และตรวสอบพื้นที่ส่วนขยายท่าอากาศยานบุรีรัมย์ (14 ม.ค. 2565)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) (14 ม.ค. 2565)
ขอแนะนำห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาที่ดิน (LDD E-LIBRARY) (14 ม.ค. 2565)
รณรงค์แนวทางและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี 2564/2565 (14 ม.ค. 2565)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (ส.ป.ก.ปทุมธานี) ออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการ ให้คำปรึกษา รับคำร้องในเรื่องต่างๆ (14 ม.ค. 2565)
ส.ป.ก.บุรีรัมย์ จัดการฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2565 “กิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่” หลักสูตรการทำดินและเพาะกล้า (14 ม.ค. 2565)
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหากรณีพิพาทการปิดกั้นถนนที่ใช้สัญจรในการเข้า-ออก ในพื้นที่ทำเกษตรกรรม (14 ม.ค. 2565)
ส.ป.ก.บุรีรัมย์ จัดเก็บค่าเช่าที่ดินกิจการสนับสนุนเกี่ยวเนื่อง,และเงินหลักประกันสัญญา รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,476,356.05 บาท (12 ม.ค. 2565)
นายอำมริต คงแก้ว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล รายงานตัวเข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล (11 ม.ค. 2565)
ส.ป.ก.บุรีรัมย์ จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการขับเคลื่อนงานปฏิรูปที่ดินทุกมิติ (10 ม.ค. 2565)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ข้าว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (9 ม.ค. 2565)
ประกาศ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจาก มีเจ้าหน้าที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและอยู่ระหว่างการตรวจเชื้อ จึงของดให้บริการประชาชน ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 10-19 มกราคม 2565 เพื่อทำความสะอาดสถานที่และฆ่าเชื้อ (9 ม.ค. 2565)
ประกาศ สำนักงานการปฎิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจาก มีเจ้าหน้าที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและอยู่ระหว่างการตรวจหาเชื้อ จึงของดให้บริการประชาชน ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 10-19 มกราคม 2565 (9 ม.ค. 2565)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ตรวจเยี่ยมและประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (8 ม.ค. 2565)
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหากรณีพิพาทสาธารณะประโยชน์ ในเขตพื้นที่ ม.๑๒ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน (7 ม.ค. 2565)
รณรงค์แนวทางและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี 2564/2565 (7 ม.ค. 2565)
นางสุภา อินทปัชฌาย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี มอบหมายกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ดำเนินการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงาน โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (7 ม.ค. 2565)
ส.ป.ก.ตราด จัดอบรมการแปรรูปเห็ดนางฟ้า (7 ม.ค. 2565)
ส.ป.ก.ตราด อบรมเรื่องการผลิตก้อนเห็ดนางฟ้า (7 ม.ค. 2565)
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (6 ม.ค. 2565)
ส.ป.ก.ร่วมต้อนรับคณะกรรมธิการวิสามัญพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน แปลงโฉนดที่ดินหมายเลข ๑ (6 ม.ค. 2565)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ (5 ม.ค. 2565)
ส.ป.ก.บุรีรัมย์ จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ (4 ม.ค. 2565)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์