logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ผู้ตรวจราชการกรม ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ ส.ป.ก.จังหวัดสกลนคร (21 ม.ค. 2565)
ตารางเรียน และลิงค์ระบบ Zoom Meeting โครงการพี่สอนน้องติวสอบภาค ก ของ กพ (21 ม.ค. 2565)
ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหากลุ่ม ขปส. (P-move) (21 ม.ค. 2565)
วันที่ 20 มกราคม 2565 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี (21 ม.ค. 2565)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (21 ม.ค. 2565)
รณรงค์แนวทางและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี 2564/2565 (21 ม.ค. 2565)
ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำเกษตรกร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2565 (21 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุฝึกอบรม โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (21 ม.ค. 2565)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.สตูล ร่วมรณรงค์สวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง (21 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับพื้นที่เพื่อรองรับการจัดที่ดินตามแผนการพัฒนาพื้นที่ในแปลงที่ดิน No 1761 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร (21 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะที่เสื่อมสภาพและชำรุด (21 ม.ค. 2565)
ประชุมสัมมนา เรื่องการปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรดิจิทัล (20 ม.ค. 2565)
ผู้ตรวจราชการกรม ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ ส.ป.ก.จังหวัดนครพนม (20 ม.ค. 2565)
วันที่ 19 มกราคม 2565 จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2565 ณ วัดบัวแก้วเกษตร ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (20 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 ตำแหน่่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม (20 ม.ค. 2565)
ประกวดราคาจ้างปรับพื้นที่เพื่อรองรับการจัดที่ดิน ตามโครงการจัดที่ดินแปลงเกษตรเกื้อกูล ทับปะตีโมเดล หมู่ที่่ 8 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขุดสระเก็บน้ำสาธารณะแห่งที่ 5 แปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 36/2559 แปลงบริษัทเขาพนมแพลนเตชั่น จำกัด ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ตามแบบเลขที่ 350 (20 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ปรกวดราคาซื้อ และเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน 3,458.70 ลบ.ม. สำรับโครงการก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวจราจรหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร จำนวน 10 สาย ระยะทางรวม 5.464 กิโลเมตร ในแปลงที่ดินที่ได้จาการยึดคืนพื (20 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (20 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชุดตรวจ Covid-19 จำนวน 22 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (20 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายางเพื่อใช้ปฏิบัติงานสำนักงาน จำนวน 11 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือน ธันวาคม 2564) (20 ม.ค. 2565)
ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (คปจ.พระนครศรีอยุธยา) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (20 ม.ค. 2565)
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม อโยธยา ชั้น ๓ อาคาร ๔ ชั้นศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม และนางสาวพจนันท์ กองมาก ในฐานะปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำหน้าที่เป็นเลขานุการและคณะกรรมการ พร้อมชี้แจงประเด็นคำถามประกอบข้อกฎหมายแก่คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบไปด้วยนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจำนวน ๒๕ ราย ๒๕ แปลง เนื้อที่ ๑๘๘-๐-๐๔ ไร่ ได้รับการโอนสิทธิมรดกสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และไม่อนุมัติจำนวน ๖ ราย ๖ แปลง เนื้อที่ ๔๖-๑-๔๒ ไร่
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการฝึกอบรมตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 (เดือน ต.ค.64 - ธ.ค.64) (20 ม.ค. 2565)
สำนักวิชาการและแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ ๔๗ ปี ประเภทภาพถ่ายและภาพวาด (19 ม.ค. 2565)
ผู้ตรวจราชการกรม ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ ส.ป.ก.จังหวัดมุกดาหาร (19 ม.ค. 2565)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Application Zoom) (19 ม.ค. 2565)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้น พบปะให้กำลังใจเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ และเยี่ยมชมแปลงทุเรียน "ทุเรียนน้ำแร่ ถิ่นภูเขาไฟ" (Sommai Farm) จ.บุรีรัมย์ (19 ม.ค. 2565)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ พร้อมมอบ ส.ป.ก.๔-๐๑ ณ ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ (19 ม.ค. 2565)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (19 ม.ค. 2565)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดการฐานข้อมูลการจัดที่ดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 ม.ค. 2565)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ (สวดพาหุงมหากา 9 จบ) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบรมราชานุภาพและพระมหาวีรกรรมสูงสุดของพระมหากษัตริย์นักรบที่ยิ่งใหญ่ เนื่องใน "วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" (19 ม.ค. 2565)
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ (สวดพาหุงมหากา ๙จบ) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบรมราชานุภาพและพระมหาวีรกรรมสูงสุดของพระมหากษัตริย์นักรบที่ยิ่งใหญ่ เนื่องใน "วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" โดยมี นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระวิสุทธาธิบดี (เชิด) ป.ธ.๙ เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระณาณไตรโลก (สมคิด) เจ้าอาวาสวัดบรมวงษ์ อิศรวราราม พระสังฆาธิการ ๑๐ รูป การพิธีเจริญพระพุทธมนต์ (สวดพาหุงมหากา ๙ จบ) เนื่องใน "วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหารา ต.ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ออกหน่วยศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) อำเภอวานรนิวาส (19 ม.ค. 2565)
เกษตรกรยุคใหม่ ร่วมใจหยุดเผา (19 ม.ค. 2565)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์