logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
เลขาธิการ ส.ป.ก.
 
 
    1     2     3     4     5  
กิจกรรม ส.ป.ก.
กิจกรรมส่วนกลาง กิจกรรมภูมิภาค


    1     2     3  
    1     2     3  
 ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (23 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างสำรวจ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี (22 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง เลื่อนการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร นักวิชาการเงินและบัญชี ผู้ช่วยช่างสำรวจ และพนักงานกองทุน ตำแหน่ง นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ (16 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานกองทุนฯ (2 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการฯ (2 เม.ย. 2564)
ดูทั้งหมด >>     
« เมษายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
 ข่าว ส.ป.ก.
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ (23 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (22 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะความรู้ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ(สอบข้อเขียน) กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะความรู้ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ ตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ สังกัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุริ (20 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในตำแหน่งนิติกร และผู้ช่วยช่างสำรวจ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย (19 เม.ย. 2564)
ประกาศ ส.ป.ก.กาญจนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างสำรวจ สังกัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี (8 เม.ย. 2564)
ดูทั้งหมด >>     
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ในเขตปฏิรูปที่ดิน บ้านหนองโสนใต้ หมู่ที่ 16 ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างงานขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะ ในเขตปฏิรูปที่ดิน บ้านปางมะนาว หมู่ที่ 11 ตำบลหินดดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ กจ 5498 อน จำนวน 2 รายการ (22 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ (22 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ (22 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (22 เม.ย. 2564)
ดูทั้งหมด >>     

วิดีโอ
เอกสารเผยแพร่

งานวิจัย/นวัตกรรม

ติดต่อเรา

อาคาร ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก
เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0-2282-9004 โทรสาร : 0-2281-0815
e-mail: alro@alro.go.th

 

อาคาร ส.ป.ก. ถนนประดิพัทธ์
เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2270-0191
โทรสาร : 0-2270-1797-98
สำหรับเจ้าหน้าที่

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์

 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์