logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5     6     7     8  

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
เลขาธิการ ส.ป.ก.
 
 
    1     2     3     4     5  
กิจกรรม ส.ป.ก.
กิจกรรมส่วนกลาง กิจกรรมภูมิภาค


    1     2     3  
    1     2     3     4     5     6  
 ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ/สมรรถนะ สอบพนักงานราชการเฉพาะกิจในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (23 ก.ค. 2564)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะการสอบพนักงานราชการเฉพาะกิจในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สังกัดสำนักงานการปฏิ (23 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน (สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี (23 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะการสอบพนักงานราชการเฉพาะกิจตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี (23 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะการสอบพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (23 ก.ค. 2564)
ดูทั้งหมด >>     
« กรกฎาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
 ข่าว ส.ป.ก.
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจในตำแหน่งต่าง ๆ กำหนดวิธีการประเมืนความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินฯ ครั้งที่ 1 (23 ก.ค. 2564)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะการสอบพนักงานราชการเฉพาะกิจในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สังกัดสำนักงานการปฏิ (23 ก.ค. 2564)
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย และประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินครั้งที่ 1 (ความรู้ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ) (23 ก.ค. 2564)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ การสอบพนักงานราชการเฉพาะกิจในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดินสังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี (23 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเฉพาะตำแหน่งและสอบสัมภาษณ์ ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (23 ก.ค. 2564)
ดูทั้งหมด >>     
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ส.ป.ก.ทะเบียน 3132 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นไม้) โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดืน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสารบบที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 3 ป้าย เพื่อใช้การฝึกอบรมตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ทุเรียน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (มูลไก่) จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ก.ค. 2564)
ดูทั้งหมด >>     

วิดีโอ
เอกสารเผยแพร่

งานวิจัย/นวัตกรรม

ติดต่อเรา

อาคาร ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก
เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0-2282-9004 โทรสาร : 0-2281-0815
e-mail: alro@alro.go.th

 

อาคาร ส.ป.ก. ถนนประดิพัทธ์
เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2270-0191
โทรสาร : 0-2270-1797-98
สำหรับเจ้าหน้าที่

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์

 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์