logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบถือครองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดิน ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


     เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านด่านสิงขร ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นายนิพล พรหมนิมิตร นิติกรชำนาญการ นางสาวสมิตา สมัครัตน์ เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน และนายอนุพงษ์  แสงหว้า จ้างเหมาบริการด้านปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้าร่วมชี้แจงข้อมูลให้กับเกษตรกรเกี่ยวกับการตรวจสอบถือครองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดิน ในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์