logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกันรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทย ประจำปี พ.ศ.2561


     เมื่อวันอังคารที่ 10 เม.ย.61 ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกันรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทย ประจำปี พ.ศ.2561 จาก ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ ผศ.ดร.นิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ฝ่ายทหาร) ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ นายอำเภอ เจ้าหน้าที่ ผู้นำองค์การภาคประชาสังคม ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ภาคเอกชน ตลอดทั้งสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ พร้อมร่วมใจแต่งกายในชุดไทยย้อนยุค และเสื้อลายดอกสีสันสดใสมาร่วมรดน้ำขอพรเป็นจำนวนมาก พร้อมพบปะอวยพรปีใหม่แบบไทย ดำรงเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้เป็นแบบอย่างอันดีของวัฒนธรรมไทย
     โดยพิธีได้เริ่มเมื่อนายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะผู้นำที่มาร่วมงาน กล่าวนำอำนวยพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดลบันดาลความสุขและสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์แด่ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จบแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กล่าวตอบขอบคุณพร้อมอำนวยอวยพรแด่ผู้มาร่วมงาน ตลอดทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวในเทศกาลสงกรานต์ หลังจากนั้นผู้มาร่วมพิธีร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรแด่ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามลำดับอย่างทั่วถึง และร่วมกันพบปะอวยพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ให้แก่กันและกันระหว่างผู้มาร่วมพิธีด้วยบรรยากาศแห่งความสุขสันต์หรรษาท่ามกบางสภาพอากาศที่อบอ้าวในช่วงฤดูร้อนอีกด้วย
     ในการกล่าวอวยพรของผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ชื่นชมเอกลักษณ์ที่ทุกคนสามารถจรรโลงรักษาขนบธรรมเนียมอันงดงามในเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นวันปีใหม่เถลิงศักราชใหม่ในแบบไทย จึงเป็นนิมิตมงคลอวยชัยให้พรแด่ทุกคนให้ประสบความสุข ความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนา และมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง คิดหมายสิ่งใดขอให้ประสบความสำเร็จราบรื่นเรียบร้อย และมีพลังกายพลังใจทำงานในหน้าที่ของพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ สร้างความรักความสามัคคีให้แก่กัน ใช้น้ำอย่างประหยัด บนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยในการเล่นสาดน้ำสงกรานต์อย่างสุภาพและเกิดความประทับใจ อีกทั้งร่วมกันอุดหนุนสินค้าทั้งอาหารและของที่ระลึกในท้องถิ่นของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อกระจายรายได้และกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกัน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์