logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรม และออกบูธ ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่)


       เมื่อวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 ณ.ลานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด่านสิงขร หมู่ที่ 6 บ้านด่านสิงขร ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นายนิพล พรหมนิมิต นิติกรชำนาญการ นายธีรยุทธ์ ใจแข็ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และนายอนุพงษ์ แสงหว้า จ้างเหมาบริการงานปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์
       ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรม และออกบูธ ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ.ลานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด่านสิงขร หมู่ที่ 6 บ้านด่านสิงขร ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยภายในกิจกรรมมีหน่วยงานส่วนราชการประจำจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ออกบูธให้บริการประชาชน อาทิเช่น การมอบพันธุ์ปลา โดยประมงจังหวัด การมอบอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียน โดยปกครองจังหวัด การมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับผู้สูงอายุหรือผู้ด้อยโอกาส จำนวน 200 ราย โดยเหล่ากาชาดจังหวัดร่วมกับ พมจ. โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มี นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการดำเนินการโครงการฯ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์