logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1


ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน รับฟังปัญหาและความต้องการของพื้นที่ ครั้งที่ 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 เมื่อสายวันจันทร์ที่ 20 พ.ย.60 ที่สนามโรงเรียนอนุบาลห้วหินบ้านหนองขอน บ.ขอนทอง ม.9 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จัดโดยอำเภอหัวหิน โดยมี ผศ.ดร.นิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายธีรพันธ์ นันทกิจ นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร และนายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัด รอง ผอ.รมน.จังหวัดฝ่ายทหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ตลอดทั้งหน่วยงานภาคเอกชนมาร่วมให้บริการ และมีประชาชนในพื้นที่มารับบริการเป็นจำนวนมาก ดยส่วนใหญ่มีผู้อายุ คนพิการและกลุ่มคนเปราะบางมารับถุงยังชีพ รับบริการตรวจสุขภาพ ด้านโรคหวัดและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ถอนฟัน รับบริการปรึกษาปัญหาในการประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ ตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ รับแจกพันธุ์ไม้ วัสดุการเกษตร เอกสารแนะนำความรู้ด้านต่าง ๆ รวมทั้งการบรรยายแนะนำความรู้ของส่วนราชการและหน่วยงาน อีกทั้งนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการทำหมันสุนัขเป็นจำนวนมากอีกด้วย โดยการพบปะประชาชน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้กล่าวถึง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การลงทะเบียนเข้าร่วมตลาดประชารัฐ การแก้ไขปัญหายาเสพติด การดูแลทรัพยากรป่าไม้ ทะเล การแก้ไขปัญหาภัยแล้งและสาธารณภัย การแก้ไขปัญหาราคาผลไม้ตกต่ำ แนะนำการให้บริการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนทุกเรื่องของศูนย์ดำรงธรรม และเชิญชวนตอบคำถามของนายกรัฐมนตรี และมอบพันธุ์สัตว์น้ำแก่ผู้นำท้องที่และมอบพันธุ์ไม้ผลแก่ประชาชน พร้อมทั้งขอบคุณผู้จัดงานในครั้งนี้และประชาชนที่มารับบริการในครั้งนี้ และเยี่ยมชมการให้บริการประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยทั่วกันด้วย โดยการให้บริการในครั้งนี้ ประกอบด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สถานีกาชาดหัวหิน สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สนง.ที่ดินจังหวัด โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ สนง.ขนส่งจังหวัด สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัด สนง.คปภ.จังหวัด สนง.แรงงานจังหวัด สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ สนง.จัดหางานจังหวัด วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล สนง.คลังจังหวัด สนง.คุมประพฤติจังหวัด กศน.จังหวัด รพ.หัวหิน รร.อนันตรักษ์การบริบารหัวหิน สนง.อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายบังคับคดีจังหวัด กองร้อย ตชด.ที่ 145 สนง.ปศุสัตว์จังหวัด สนง.ประมงจังหวัด ทีโอที ไฟฟ้า ประปา การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด มูลนิธิสว่างธรรมสถานหัวหิน รร.อนันตรักษ์การบริบารหัวหิน มูลนิธิเพชรเกษมหัวหิน และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอหัวหิน นอกจากนี้ ยังมีการรับลงทะเบียนผู้ประกอบการตามโครงการตลาดประชารัฐ และร้องทุกข์แจ้งความเดือดร้อนของประชาชน การรับคำปรึกษาทางกฎหมาย และการตอบคำถามของนายกรัฐมนตรี 4+6 อย่างคับคั่ง ซึ่งกำลังได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างกว้างขวางอีกด้วย
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์